Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 81 treff for "dzamarija" på nettstedet

Sorter etter:
 • Arbeidsinnvandringen fortsetter å falle

  Publisert:

  96.1 34.3 2012 73.4 81.9 97.5 36.5 2013 78.5 83.4 97.4 38.9 2014 85.3 85.4 99.3 49.3 2015 90.9 92.2 99.8 75.9 2016 98.2 98.7 99.9 97.1 Minja Tea Dzamarija

  Artikkel
 • 11 000 fra Syria fikk opphold i fjor

  Publisert:

  96.1 34.3 2012 73.4 81.9 97.5 36.5 2013 78.5 83.4 97.4 38.9 2014 85.3 85.4 99.3 49.3 2015 90.9 92.2 99.8 75.9 2016 98.2 98.7 99.9 97.1 Minja Tea Dzamarija

  Artikkel
 • 14 prosent av befolkningen er innvandrere

  Publisert:

  @ssb.no Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija@ssb.no 93 23 94 34 Alice Steinkellner alice.steinkellner

  Artikkel
 • Flest nye bosatte fra Syria

  Publisert:

  . Andelen er minst i bydel Nordstrand med 17 prosent. Innvandring Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija

  Artikkel
 • Befolkningsgruppe i stadig endring

  Publisert:

  familien sin hit senere (Dzamarija og Sandnes 2016). Av de 789 000 ikke-nordiske statsborgere som innvandret til Norge i perioden 1990 (Dzamarija og Sandnes 2016 og SSB 2017b). En heterogen gruppe Når vi skriver om innvandrere og

  Artikkel
 • Stor variasjon i innvandreres husholdningssammensetning

  Publisert:

  økte innvandringen fra Øst-Europa etter EØS-utvidelsen i 2004 har sterkt påvirket sammensetningen av innvandrergruppen i Norge (Dzamarija 2017a). Dette har igjen påvirket tilfellene den ene parten ikke er bosatt (Dzamarija 2017b). Av innvandrere fra Asia er personer fra Thailand og Vietnam oftest samboere, 10 prosent. Blant

  Artikkel
 • Med utdanning i bagasjen

  Publisert:

  ellers (Dzamarija 2016). Barn født i Norge av bosniske foreldre deltar i større grad i høyere utdanning enn hva som er tilfelle for befolkningen sett under befolkningen sett under ett. Referanser Dzamarija, M. T. (Red.). (2016). Barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn (Rapporter 2016/23). Hentet fra https

  Artikkel
 • "Halve Norge" har sagt ja

  Publisert:

  inngåtte ekteskap i Norden på slutten av 1990-tallet. Forfatter: Minja Tea Dzamarija Om lag 1 757 000 nordmenn hadde inngått ekteskap per 1 inngåtte ekteskap i Norden på slutten av 1990-tallet. Forfatter: Minja Tea Dzamarija 49 prosent av hele den norske befolkningen (fra 15 år og over

  Artikkel
 • Deltar flyktningene i lokalpolitikken?

  Publisert:

  gode opplysninger for en del år før 1990 (Dzamarija 2013:7). Mange av innvandrerne med stemmerett har vært i Norge lenge. Dzamarija, M. T., Andreassen, K. K., & Slaastad, T. I. (2012). Dokumentasjon av registerbasert statistikk over innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  Artikkel
 • Ap står støtt blant innvandrere fra sør

  Publisert:

  norskfødte med innvandrerforeldre. Dzamarija et al. 2013. Statistisk sentralbyrå. Valgdeltakelsen varierer selvsagt mellom de ulike innvandrergruppene; i den). Hentet fra http://www.ssb.no/a/histstat/rapp/rapp_199415.pdf Dzamarija, M. T., Andreassen, K.K., & Slaastad, T.I. (2012). Dokumentasjon av registerbasert

  Artikkel
 • Mange innvandret til arbeid og familie

  Publisert:

  norskfødte med innvandrerforeldre (Dzamarija og Sandnes, 2016). Av referansepersonene som knyttet til seg somaliske, pakistanske og irakiske familieinnvandrere har over 97 prosent innvandrerbakgrunn ut av Norge enn det familieinnvandrere og særlig flyktninger gjør (Dzamarija, 2013; Pettersen, 2013). Utdanningsinnvandrere er gruppen som oftest

  Artikkel
 • 4 prosent muslimer i Norge?

  Publisert:

  inngangen til 2016 var det 7 500 i denne gruppen (For en nærmere beskrivelse se Dzamarija, 2014). Klart flest hadde bakgrunn fra Pakistan (4 000), i alt hadde/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html Dzamarija, M.T. (2014). Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn (Rapporter 2014

  Artikkel
 • Stadig mest innvandring fra Polen

  Publisert:

  nærmere dem uten innvandrerbakgrunn (Dzamarija 2016, Olsen 2016). Figur 1. Asylsøkere per måned Figur 1. Asylsøkere per måned 2014 2015 2016 Jan innvandrerforeldre (Dzamarija 2016). Husholdningsstrukturen avhenger i stor grad av aldersfordelingen, men de forskjellene som er beskrevet her, blir ikke borte, selv

  Artikkel
 • Halvparten av innvandrerne til fastlege

  Publisert:

  norskfødte med innvandrerforeldre 11,4 prosent av befolkningen (Ellingsen 2010, Andreassen og Dzamarija 2010. Forskjellen kan også være knyttet til typen sykdom eller skader de oppsøker legehjelp for. Litteratur Andreassen, Kristina Kvarv og Minja Tea Dzamarija

  Artikkel
 • Fullføring av videregående opplæring

  Gjennomstrømning blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  Publisert:

  . Gjennomstrømning blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre Ansvarlige Birgit Bjørkeng, Minja Tea Dzamarija Serie og -nummer Rapporter 2011/45 Utgiver Statistisk sentralbyrå

  Publikasjon