Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 80 treff for "dzamarija" på nettstedet

Sorter etter:
 • Stort mangfold i lille Norge

  Publisert:

  deres barn med sin flerkulturelle bakgrunn sette preg på landet. Forfatter: Kristina Kvarv Andreassen / Minja Tea Dzamarija / Tove Irene Slaastad deres barn med sin flerkulturelle bakgrunn sette preg på landet. Forfatter: Kristina Kvarv Andreassen / Minja Tea Dzamarija / Tove Irene Slaastad Ordet mangfold dukker stadig opp i offentlighet og samfunnsdebatter

  Artikkel
 • Innvandringsgrunn 1990-2011, hva vet vi og hvordan kan statistikken utnyttes?

  Publisert:

  ? Ansvarlig Minja Tea Dzamarija Serie og -nummer Rapporter 2013/34 Utgiver Statistisk sentralbyrå utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser. Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija@ssb.no 93 23 94 34 SSBs informasjonstjeneste informasjon

  Publikasjon
 • Hvor mange innvandrere er det – og blir det – i Norge?

  Publisert:

  Minoritetsbefolkning For en nærmere diskusjon av disse og andre begreper og betegnelser, se Østby (2006a, 2006b), Dzamarija (2008) og Høydahl (2008). Personer med/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befolkningsfremskrivning-for-danmark.aspx) Dzamarija, M. T. (2008): Definisjoner og betegnelser i

  Artikkel
 • Forfatteroversikt

  Publisert:

  Daugstad, Gunnlaug Dommermuth, Lars Duvold, Ellen-Merete Dybendal, Kirsten Enger Dyrhaug, Tone Dzamarija, Minja Tea

 • Halvparten av innvandrerne til fastlege

  Publisert:

  norskfødte med innvandrerforeldre 11,4 prosent av befolkningen (Ellingsen 2010, Andreassen og Dzamarija 2010. Forskjellen kan også være knyttet til typen sykdom eller skader de oppsøker legehjelp for. Litteratur Andreassen, Kristina Kvarv og Minja Tea Dzamarija

  Artikkel
 • Fullføring av videregående opplæring

  Gjennomstrømning blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  Publisert:

  . Gjennomstrømning blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre Ansvarlige Birgit Bjørkeng, Minja Tea Dzamarija Serie og -nummer Rapporter 2011/45 Utgiver Statistisk sentralbyrå

  Publikasjon
 • Mange låner mye

  Publisert:

  løpet av de fem siste årene ( Andreassen og Dzamarija 2010 ). Ingen av de andre gruppene har seg. Referanser Andreassen, Kristina Kvarv og Minja Tea Dzamarija (2010). « Kapittel 2. Befolkning », i Henriksen, Kristin, Lars Østby og Dag Ellingsen

  Artikkel
 • Barnefattigdom, et innvandrerproblem

  Publisert:

  . Forfatter: Minja Tea Dzamarija Norskfødte barn og unge med innvandrerforeldre er nesten like aktive innenfor utdanning og arbeid som jevnaldrende i resten av befolkningen. Forfatter: Minja Tea Dzamarija Barn og unge voksne med innvandrerforeldre utgjør en stadig større andel av befolkningen

  Artikkel
 • Barn og unge med innvandrerforeldre

  Demografi, utdanning, inntekt og arbeidsmarked

  Publisert:

  . Om publikasjonen Tittel Barn og unge med innvandrerforeldre. Demografi, utdanning, inntekt og arbeidsmarked Ansvarlig Minja Tea Dzamarija Serie og -nummer Rapporter 2010/12 Utgiver Statistisk sentralbyrå

  Publikasjon
 • Nye betegnelser om innvandrere

  Publisert:

  ”innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre”. Det skriver Minja Tea Dzamarija i en artikkel i Samfunnsspeilet 4/2008 der hun. Derfor vil SSB heretter gruppere land etter verdensdeler. Mer presist Dzamarija påpeker at de nye betegnelsene er mer presise

  Artikkel
 • Hva skal «innvandreren» hete?

  Publisert:

  byrået og andre har hatt med dem. Forfatter: Minja Tea Dzamarija Et inkluderende samfunn forutsetter en inkluderende ordbruk byrået og andre har hatt med dem. Forfatter: Minja Tea Dzamarija Norge er blitt et flerkulturelt samfunn med mange ulike etniske grupper

  Artikkel
 • Grenseløs kjærlighet?

  Familieinnvandring og ekteskapsmønstre i det flerkulturelle Norge

  Publisert:

  . Minja Dzamarija, Seksjon for befolkningsstatistikk, har utarbeidet store deler av teksten og tabellene til kapittel 7

  Publikasjon
 • Flere utenfor arbeidslivet

  Publisert:

  om sammensetningen i ulike årskull se Østby (2004) og Tanja Seland Forgaard og Minja Tea Dzamarija (2004). Referanser Dahl, Grete (2004): Trygd blant innvandrere 1992-2000 . Notat 2004/62, Statistisk sentralbyrå. Forgaard, Tanja Seland og Minja Tea Dzamarija (2004); "Innvandrerbefolkningen" i Tronstad

  Artikkel
 • Innvandrerbefolkningen er mangfoldig

  Publisert:

  ). I 2004 stod imidlertid europeere for den største nettoinnvandringen (les mer om dette i artikkelen om befolkning i denne utgaven av Samfunnsspeilet og Forgaard og Dzamarija 2004). Innvandrere = begge foreldre førstegenerasjonsinnvandrerne er over halvparten i alderen 20-44 år (se Forgaard og Dzamarija 2004). De fleste innvandrere bor i sentrale

  Artikkel
 • Mest hjelp til å etablere seg

  Publisert:

  Dzamarija (2004). (2) For mer om sammensetningen i ulike årskull se Østby (2004) og Forgaard og Dzamarija (2004). Referanser Forgaard, Tanja Seland og Minja Tea Dzamarija (2004): "Innvandrerbefolkningen", i Kristian Rose Tronstad (red.): Innvandring og innvandrere 2004 , Statistisk sentralbyrå. Kirkeberg

  Artikkel