Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 80 treff for "dzamarija" på nettstedet

Sorter etter:
 • Hvor mange får familien til Norge?

  Publisert:

  : Minja Tea Dzamarija / Toril Sandnes Åpne og les artikkelen i PDF (1.1 MB) 141 300 flyktninger har funnet veien til Norge og: Minja Tea Dzamarija / Toril Sandnes Over 31 000 personer søkte ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI

  Artikkel
 • Med utdanning i bagasjen

  Publisert:

  ellers (Dzamarija 2016). Barn født i Norge av bosniske foreldre deltar i større grad i høyere utdanning enn hva som er tilfelle for befolkningen sett under befolkningen sett under ett. Referanser Dzamarija, M. T. (Red.). (2016). Barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn (Rapporter 2016/23). Hentet fra https

  Artikkel
 • Bosniere – integreringsvinnerne?

  Publisert:

  . Svært mange bosniere er også i jobb. Forfatter: Minja Tea Dzamarija Åpne og les artikkelen i PDF (589 KB. Svært mange bosniere er også i jobb. Forfatter: Minja Tea Dzamarija Jugoslavia var et land på

  Artikkel
 • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990–2015

  Publisert:

  –2015 Ansvarlige Minja Tea Dzamarija, Toril Sandnes Serie og -nummer Rapporter 2016/39 Utgiver Statistisk sentralbyrå

  Publikasjon
 • Flyktninger som får familien til Norge

  Publisert:

  familien til landet, sier seniorrådgiver Minja Tea Dzamarija i Statistisk sentralbyrå familieinnvandring, sier Minja Tea Dzamarija. Les mer om flyktninger i Norge i Samfunnsspeilets temautgave

  Artikkel
 • Deltar flyktningene i lokalpolitikken?

  Publisert:

  gode opplysninger for en del år før 1990 (Dzamarija 2013:7). Mange av innvandrerne med stemmerett har vært i Norge lenge. Dzamarija, M. T., Andreassen, K. K., & Slaastad, T. I. (2012). Dokumentasjon av registerbasert statistikk over innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  Artikkel
 • Dødelighet blant innvandrere etter innvandringsgrunn

  Publisert:

  : Astri Syse / Minja T. Dzamarija Åpne og les artikkelen i PDF (810 KB) Innvandrere har lavere dødelighet enn norskfødte. Forfatter: Astri Syse / Minja T. Dzamarija SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.no 21 09 46 42

  Artikkel
 • Ap står støtt blant innvandrere fra sør

  Publisert:

  norskfødte med innvandrerforeldre. Dzamarija et al. 2013. Statistisk sentralbyrå. Valgdeltakelsen varierer selvsagt mellom de ulike innvandrergruppene; i den). Hentet fra http://www.ssb.no/a/histstat/rapp/rapp_199415.pdf Dzamarija, M. T., Andreassen, K.K., & Slaastad, T.I. (2012). Dokumentasjon av registerbasert

  Artikkel
 • Barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn

  Demografi, utdanning og inntekt

  Publisert:

  . Om publikasjonen Tittel Barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn. Demografi, utdanning og inntekt Ansvarlig Minja Tea Dzamarija Serie og -nummer Rapporter 2016/23 Utgiver Statistisk sentralbyrå

  Publikasjon
 • Stadig mest innvandring fra Polen

  Publisert:

  nærmere dem uten innvandrerbakgrunn (Dzamarija 2016, Olsen 2016). Figur 1. Asylsøkere per måned Figur 1. Asylsøkere per måned 2014 2015 2016 Jan innvandrerforeldre (Dzamarija 2016). Husholdningsstrukturen avhenger i stor grad av aldersfordelingen, men de forskjellene som er beskrevet her, blir ikke borte, selv

  Artikkel
 • Bedre integrert enn mor og far

  Publisert:

  færre grunnskolepoeng enn norskfødte barn med innvandrerforeldre (Dzamarija 2016). Resultatene avhenger mye av foreldrenes-prosent-fra-afghanistan-i-arbeid-og-utdanning-etter-fire-ar Dzamarija, Minja Tea (2016): Barn og unge med innvandrerbakgrunn, Rapporter 2016/? Statistisk

  Artikkel
 • En demografisk beskrivelse av arbeidsinnvandrere fra EU/EØS og deres familier

  Publisert:

  utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser. Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija@ssb.no 93 23 94 34 SSBs informasjonstjeneste informasjon

  Publikasjon
 • Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka

  Publisert:

  Grünerløkka Ansvarlige Minja Tea Dzamarija, Bjørn Thorsdalen Serie og -nummer Rapporter 2015/43 Utgiver Statistisk sentralbyrå utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser. Kjersti Stabell Wiggen kjersti.wiggen@ssb.no 21 09 47 77 Minja Tea Dzamarija

  Publikasjon
 • Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

  Publisert:

  . Om publikasjonen Tittel Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Ansvarlig Minja Tea Dzamarija Serie og -nummer Rapporter 2014/16 Utgiver Statistisk sentralbyrå utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser. Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija@ssb.no 93 23 94 34 SSBs informasjonstjeneste informasjon

  Publikasjon
 • Hvor i landet betyr EU-innvandringen mest?

  Publisert:

  (Andreassen og Dzamarija 2010). Mens tidligere arbeidsinnvandring i stor grad var konsentrert om hovedstadsregionen og noen få andre regioner (Østby 2004 (2004); Aalandslid og Østby 2007 ) Andreassen, K.K. og M.T. Dzamarija (2010): «Befolkning», i Innvandring og innvandrere 2010, Statistiske analyser 119, Statistisk sentralbyrå, 15-46. ( http

  Artikkel