Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 80 treff for "dzamarija" på nettstedet

Sorter etter:
 • 4 prosent muslimer i Norge?

  Publisert:

  inngangen til 2016 var det 7 500 i denne gruppen (For en nærmere beskrivelse se Dzamarija, 2014). Klart flest hadde bakgrunn fra Pakistan (4 000), i alt hadde/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html Dzamarija, M.T. (2014). Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn (Rapporter 2014

  Artikkel
 • Mange innvandret til arbeid og familie

  Publisert:

  norskfødte med innvandrerforeldre (Dzamarija og Sandnes, 2016). Av referansepersonene som knyttet til seg somaliske, pakistanske og irakiske familieinnvandrere har over 97 prosent innvandrerbakgrunn ut av Norge enn det familieinnvandrere og særlig flyktninger gjør (Dzamarija, 2013; Pettersen, 2013). Utdanningsinnvandrere er gruppen som oftest

  Artikkel
 • Innvandrere mindre overrepresentert blant siktede enn før

  Publisert:

  større andel unge menn enn den øvrige befolkningen (Dzamarija, 2017). Det er derfor nødvendig å bruke tall justert for befolkningssammensetning

  Artikkel
 • Lavere eierandel blant innvandrerne

  Publisert:

  som ikke selv er innvandrere, og sju av ti av dem som kommer for å gifte seg med personer uten innvandrerbakgrunn, er kvinner (Dzamarija og Sandnes 2016 Oslo totalt (Dzamarija 2017). Dette bosettingsmønsteret kan påvirke både eierform og boligtype siden det også er klare geografiske variasjoner i

  Artikkel
 • 14 prosent av befolkningen er innvandrere

  Publisert:

  @ssb.no Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija@ssb.no 93 23 94 34 Alice Steinkellner alice.steinkellner

  Artikkel
 • Rekordfall i innvandringen i fjor

  Publisert:

  . Nedgangen er rekordstor, mye fordi det kommer færre fra Syria. Forfatter: Minja Tea Dzamarija Det ble registrert 58 200 innvandringer til Norge i 2017, 8 600 færre enn året før. Nedgangen er rekordstor, mye fordi det kommer færre fra Syria. Forfatter: Minja Tea Dzamarija Nettoinnvandringen til Norge var på

  Artikkel
 • Stebarnsadopsjoner økte i 2017

  Publisert:

  Befolkningen Innvandring Alice Steinkellner alice.steinkellner@ssb.no 90 72 90 51 Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija

  Artikkel
 • Mange innvandrer på grunn av familie

  Publisert:

  . Den vanligste innvandringsgrunnen er familie. Forfatter: Minja Tea Dzamarija I 2017 innvandret 42 100 personer med ikke-nordisk statsborgerskap til Norge. Dette var 9 000 færre personer enn året før. Den vanligste innvandringsgrunnen er familie. Forfatter: Minja Tea Dzamarija Hos de 42 100 personene med ikke-nordisk statsborgerskap som innvandret i

  Artikkel
 • Stor nedgang i antall flyktninger

  Publisert:

  . Forfatter: Minja Tea Dzamarija I fjor ble 7 800 flyktninger bosatt i Norge – nesten en halvering fra året før. Mye av årsaken er langt færre syriske flyktninger. Forfatter: Minja Tea Dzamarija Nye tall fra statistikken over innvandringsgrunner viser at antall personer som siden 1990 har kommet hit til landet på

  Artikkel
 • 5 prosent flere med flyktningbakgrunn

  Publisert:

  26 30 17 27 Innvandring Frøydis Strøm froydis.strom@ssb.no 40 81 13 17 Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija

  Artikkel
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria

  Publisert:

  norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria Ansvarlig Minja Tea Dzamarija (red.) Serie og -nummer Rapporter 2018/24 Utgiver Statistisk sentralbyrå

  Publikasjon
 • Flere flyktninger blir gjenforent med familie

  Publisert:

  (Dzamarija, Sandnes 2016). Dette året var det 3 600 familiegjenforeninger med polske innvandrere og vel 100 familieetableringer med innvandrerforeldre forekommer nesten ikke lenger. En grundigere gjennomgang av familieetableringer med personer under 24 år, se Dzamarija og Sandnes

  Artikkel
 • Slik definerer SSB innvandrere

  Publisert:

  får du en oversikt over hvem som defineres under de ulike gruppene. Forfatter: Minja Tea Dzamarija Statistisk sentralbyrå (SSB: Minja Tea Dzamarija SSB utarbeidet i 1994 standard for innvandrergruppering. Standarden ble utviklet for å

  Artikkel
 • Lavere vekst i antall innvandrere

  Publisert:

  . Figur 2 Innvandring Oppdrag innvandring oppdraginnvandring@ssb.no Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija

  Artikkel
 • Arbeidsinnvandringen øker igjen

  Publisert:

  95.2 99.4 87.8 2018 98.7 99.1 100.0 98.4 Innvandring Befolkningen Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija

  Artikkel