Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 81 treff for "dzamarija" på nettstedet

Sorter etter:
 • Halvparten av innvandrerne til fastlege

  Publisert:

  norskfødte med innvandrerforeldre 11,4 prosent av befolkningen (Ellingsen 2010, Andreassen og Dzamarija 2010. Forskjellen kan også være knyttet til typen sykdom eller skader de oppsøker legehjelp for. Litteratur Andreassen, Kristina Kvarv og Minja Tea Dzamarija

  Artikkel
 • Forfatteroversikt

  Publisert:

  Daugstad, Gunnlaug Dommermuth, Lars Duvold, Ellen-Merete Dybendal, Kirsten Enger Dyrhaug, Tone Dzamarija, Minja Tea

 • Hvor mange innvandrere er det – og blir det – i Norge?

  Publisert:

  Minoritetsbefolkning For en nærmere diskusjon av disse og andre begreper og betegnelser, se Østby (2006a, 2006b), Dzamarija (2008) og Høydahl (2008). Personer med/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befolkningsfremskrivning-for-danmark.aspx) Dzamarija, M. T. (2008): Definisjoner og betegnelser i

  Artikkel
 • Innvandringsgrunn 1990-2011, hva vet vi og hvordan kan statistikken utnyttes?

  Publisert:

  ? Ansvarlig Minja Tea Dzamarija Serie og -nummer Rapporter 2013/34 Utgiver Statistisk sentralbyrå utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser. Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija@ssb.no 93 23 94 34 SSBs informasjonstjeneste informasjon

  Publikasjon
 • Stort mangfold i lille Norge

  Publisert:

  deres barn med sin flerkulturelle bakgrunn sette preg på landet. Forfatter: Kristina Kvarv Andreassen / Minja Tea Dzamarija / Tove Irene Slaastad deres barn med sin flerkulturelle bakgrunn sette preg på landet. Forfatter: Kristina Kvarv Andreassen / Minja Tea Dzamarija / Tove Irene Slaastad Ordet mangfold dukker stadig opp i offentlighet og samfunnsdebatter

  Artikkel
 • Hvor i landet betyr EU-innvandringen mest?

  Publisert:

  (Andreassen og Dzamarija 2010). Mens tidligere arbeidsinnvandring i stor grad var konsentrert om hovedstadsregionen og noen få andre regioner (Østby 2004 (2004); Aalandslid og Østby 2007 ) Andreassen, K.K. og M.T. Dzamarija (2010): «Befolkning», i Innvandring og innvandrere 2010, Statistiske analyser 119, Statistisk sentralbyrå, 15-46. ( http

  Artikkel
 • Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

  Publisert:

  . Om publikasjonen Tittel Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Ansvarlig Minja Tea Dzamarija Serie og -nummer Rapporter 2014/16 Utgiver Statistisk sentralbyrå utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser. Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija@ssb.no 93 23 94 34 SSBs informasjonstjeneste informasjon

  Publikasjon
 • Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka

  Publisert:

  Grünerløkka Ansvarlige Minja Tea Dzamarija, Bjørn Thorsdalen Serie og -nummer Rapporter 2015/43 Utgiver Statistisk sentralbyrå utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser. Kjersti Stabell Wiggen kjersti.wiggen@ssb.no 21 09 47 77 Minja Tea Dzamarija

  Publikasjon
 • En demografisk beskrivelse av arbeidsinnvandrere fra EU/EØS og deres familier

  Publisert:

  utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser. Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija@ssb.no 93 23 94 34 SSBs informasjonstjeneste informasjon

  Publikasjon
 • Stadig mest innvandring fra Polen

  Publisert:

  nærmere dem uten innvandrerbakgrunn (Dzamarija 2016, Olsen 2016). Figur 1. Asylsøkere per måned Figur 1. Asylsøkere per måned 2014 2015 2016 Jan innvandrerforeldre (Dzamarija 2016). Husholdningsstrukturen avhenger i stor grad av aldersfordelingen, men de forskjellene som er beskrevet her, blir ikke borte, selv

  Artikkel
 • Bedre integrert enn mor og far

  Publisert:

  færre grunnskolepoeng enn norskfødte barn med innvandrerforeldre (Dzamarija 2016). Resultatene avhenger mye av foreldrenes-prosent-fra-afghanistan-i-arbeid-og-utdanning-etter-fire-ar Dzamarija, Minja Tea (2016): Barn og unge med innvandrerbakgrunn, Rapporter 2016/? Statistisk

  Artikkel
 • Barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn

  Demografi, utdanning og inntekt

  Publisert:

  . Om publikasjonen Tittel Barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn. Demografi, utdanning og inntekt Ansvarlig Minja Tea Dzamarija Serie og -nummer Rapporter 2016/23 Utgiver Statistisk sentralbyrå

  Publikasjon
 • Ap står støtt blant innvandrere fra sør

  Publisert:

  norskfødte med innvandrerforeldre. Dzamarija et al. 2013. Statistisk sentralbyrå. Valgdeltakelsen varierer selvsagt mellom de ulike innvandrergruppene; i den). Hentet fra http://www.ssb.no/a/histstat/rapp/rapp_199415.pdf Dzamarija, M. T., Andreassen, K.K., & Slaastad, T.I. (2012). Dokumentasjon av registerbasert

  Artikkel
 • Dødelighet blant innvandrere etter innvandringsgrunn

  Publisert:

  : Astri Syse / Minja T. Dzamarija Åpne og les artikkelen i PDF (810 KB) Innvandrere har lavere dødelighet enn norskfødte. Forfatter: Astri Syse / Minja T. Dzamarija SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.no 21 09 46 42

  Artikkel
 • Flyktninger som får familien til Norge

  Publisert:

  familien til landet, sier seniorrådgiver Minja Tea Dzamarija i Statistisk sentralbyrå familieinnvandring, sier Minja Tea Dzamarija. Les mer om flyktninger i Norge i Samfunnsspeilets temautgave

  Artikkel