Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 62 treff for "dzamarija" på nettstedet

Sorter etter:
 • Visualisering av innvandringsgrunner

  Publisert:

  . Innvandrere kommer for å jobbe, studere, få beskyttelse eller forenes med sine nærmeste. Forfatter: Minja Tea Dzamarija / Thomas. Innvandrere kommer for å jobbe, studere, få beskyttelse eller forenes med sine nærmeste. Forfatter: Minja Tea Dzamarija / Thomas

  Artikkel
 • Slik definerer SSB innvandrere

  Publisert:

  får du en oversikt over hvem som defineres under de ulike gruppene. Forfatter: Minja Tea Dzamarija Statistisk sentralbyrå (SSB: Minja Tea Dzamarija SSB utarbeidet i 1994 standard for innvandrergruppering. Standarden ble utviklet for å

  Artikkel
 • Stor nedgang i antall flyktninger

  Publisert:

  . Forfatter: Minja Tea Dzamarija I fjor ble 7 800 flyktninger bosatt i Norge – nesten en halvering fra året før. Mye av årsaken er langt færre syriske flyktninger. Forfatter: Minja Tea Dzamarija Nye tall fra statistikken over innvandringsgrunner viser at antall personer som siden 1990 har kommet hit til landet på

  Artikkel
 • Mange innvandrer på grunn av familie

  Publisert:

  . Den vanligste innvandringsgrunnen er familie. Forfatter: Minja Tea Dzamarija I 2017 innvandret 42 100 personer med ikke-nordisk statsborgerskap til Norge. Dette var 9 000 færre personer enn året før. Den vanligste innvandringsgrunnen er familie. Forfatter: Minja Tea Dzamarija Hos de 42 100 personene med ikke-nordisk statsborgerskap som innvandret i

  Artikkel
 • Norskfødte med innvandrerforeldre – hvordan går det med dem?

  Demografi, utdanning, arbeid og inntekt

  Publisert:

  . Om publikasjonen Tittel Norskfødte med innvandrerforeldre – hvordan går det med dem?. Demografi, utdanning, arbeid og inntekt Ansvarlige Mads Ivar Kirkeberg, Minja Tea Dzamarija, Nadine Viktoria Lunde Bratholmen

  Publikasjon
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria

  Publisert:

  norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria Ansvarlig Minja Tea Dzamarija (red.) Serie og -nummer Rapporter 2018/24 Utgiver Statistisk sentralbyrå

  Publikasjon
 • Dødelighet blant innvandrere etter innvandringsgrunn

  Publisert:

  : Astri Syse / Minja T. Dzamarija Åpne og les artikkelen i PDF (810 KB) Innvandrere har lavere dødelighet enn norskfødte. Forfatter: Astri Syse / Minja T. Dzamarija SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.no 21 09 46 42

  Artikkel
 • Stebarnsadopsjoner økte i 2017

  Publisert:

  Befolkningen Innvandring Alice Steinkellner alice.steinkellner@ssb.no 90 72 90 51 Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija

  Artikkel
 • Arbeidsinnvandringen øker igjen

  Publisert:

  95.2 99.4 87.8 2018 98.7 99.1 100.0 98.4 Innvandring Befolkningen Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija

  Artikkel
 • Barn og unge med innvandrerbakgrunn

  Publisert:

  . Om publikasjonen Tittel Barn og unge med innvandrerbakgrunn Ansvarlige Minja Tea Dzamarija, Trygve Kalve Serie og -nummer Notater 2004/31 Utgiver Statistisk sentralbyrå

  Publikasjon
 • Flere flyktninger blir gjenforent med familie

  Publisert:

  (Dzamarija, Sandnes 2016). Dette året var det 3 600 familiegjenforeninger med polske innvandrere og vel 100 familieetableringer med innvandrerforeldre forekommer nesten ikke lenger. En grundigere gjennomgang av familieetableringer med personer under 24 år, se Dzamarija og Sandnes

  Artikkel
 • Norske barn i utlandet

  Utvalgte land: Pakistan, Marokko, Tyrkia og Spania

  Publisert:

  : Pakistan, Marokko, Tyrkia og Spania Ansvarlig Minja Tea Dzamarija Serie og -nummer Notater 2004/71 Utgiver Statistisk sentralbyrå

  Publikasjon
 • Innvandrere og deres norskfødte barn -- gruppenes sammensetning

  Publisert:

  . Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija@ssb.no 93 23 94 34 SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.no 21 09 46 42

  Artikkel
 • Flyktninger som får familien til Norge

  Publisert:

  familien til landet, sier seniorrådgiver Minja Tea Dzamarija i Statistisk sentralbyrå familieinnvandring, sier Minja Tea Dzamarija. Les mer om flyktninger i Norge i Samfunnsspeilets temautgave

  Artikkel
 • Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

  Publisert:

  . Om publikasjonen Tittel Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Ansvarlig Minja Tea Dzamarija Serie og -nummer Rapporter 2014/16 Utgiver Statistisk sentralbyrå utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser. Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija@ssb.no 93 23 94 34 SSBs informasjonstjeneste informasjon

  Publikasjon