Søk

Avgrens treffene
Viser 15 av 91
Sorter:
4 har Dzamarija som sitt etternavn
Se mer om navnet i navnestatistikken
 1. Lønnsulikheten er mindre blant innvandrere

  spesielt for gruppen utenom innvandrere der unge er mer fremtredende. Litteraturliste Andresen, S. M. H., Bye, K. S., Dzamarija, M. T., Epland, J., Kirkeberg

 2. Døtrene skaper seg muligheter

  døtrene skaper seg muligheter som foreldrene ikke hadde, sier Minja Tea Dzamarija, spesialrådgiver i SSB. Har kan du lese om rapporten "Innvandrerkvinner og deres

 3. Innvandreres helse og bruk av fastlege

  Innvandreres helse og bruk av fastlege Innvandrerne er en mangfoldig gruppe med store innbyrdes forskjeller etter landbakgrunn i helse og bruk av fastlegetjenester. Generelt oppgir innvandrere å ha be

 4. Kurs og seminarer

  spesialrådgiver Minja Tea Dzamarija Utdanning: Hvordan går det med innvandrerkvinner og deres døtre i utdanningsløpet - ved seksjonssjef Kjartan Steffensen Arbeid

 5. Utdanningsløp blant innvandrerne og norskfødte med innvandrerforeldre

  . Lukk i norske barnehager har økt kontinuerlig siden slutten av 90-tallet (Dzamarija red., 2016). Økningen skyldes først og fremst at det har blitt flere innvandrere i befolkningen, men det har

 6. Krigen i Ukraina ga historisk innvandrervekst

  spesialrådgiver Minja Tea Dzamarija. I begynnelsen av 2023 bodde det 36 800 ukrainere i landet

 7. Introduksjonsordningen i endring

  asylsøkere, mens mange kvinner kommer etter som familiegjenforente (Dzamarija & Sandnes, 2016 og Enes, 2016

 8. Innvandrere og deres barn eier sjeldnere bolig og bor trangere

  innvandrerbakgrunn, er kvinner (Dzamarija og Sandnes, 2016). Vi finner også klare aldersforskjeller når vi ser på hvem som bor i eid bolig (figur 5). Selv om

 9. Innvandrerne og deres barn – en mangfoldig gruppe

  til Norge før fylte seks år, altså den samme andelen som i 2017 (Dzamarija, 2017). Det er noe overraskende at andelen tidliginnvandrede har holdt seg

 10. Hvordan presterer flyktninger på skolebenken?

  seg godt på arbeidsmarkedet (Dzamarija 2016). Blant dem som har ankommet landet som enslige mindreårige flyktninger, er det også en relativt stor

 11. Dødelighet blant innvandrere etter innvandringsgrunn

  : Astri Syse / Minja T. Dzamarija Åpne og les artikkelen i PDF (810 KB) Innvandrere har lavere dødelighet enn norskfødte

 12. Barn og unge med innvandrerbakgrunn

  . Om publikasjonen Tittel Barn og unge med innvandrerbakgrunn Ansvarlige Minja Tea Dzamarija, Trygve Kalve Serie og -nummer Notater 2004/31 Utgiver Statistisk sentralbyrå

 13. Hvem er arbeidsinnvandrerne fra de nyeste EU-landene?

  /artikler-og-publikasjoner/stor-variasjon-i-innvandreres-husholdningssammensetning Andresen, S. M. H., Bye, K. Snellingen, Dzamarija, M. T., Epland, J

 14. Norske barn i utlandet

  : Pakistan, Marokko, Tyrkia og Spania Ansvarlig Minja Tea Dzamarija Serie og -nummer Notater 2004/71 Utgiver Statistisk sentralbyrå

 15. Visualisering av innvandringsgrunner

  . Innvandrere kommer for å jobbe, studere, få beskyttelse eller forenes med sine nærmeste. Forfatter: Minja Tea Dzamarija / Thomas