Søk

Avgrens treffene
Viser 15 av 86
Sorter:
4 har Dzamarija som sitt etternavn
Se mer om navnet i navnestatistikken
 1. Introduksjonsordningen i endring

  asylsøkere, mens mange kvinner kommer etter som familiegjenforente (Dzamarija & Sandnes, 2016 og Enes, 2016

 2. Innvandrere og deres barn eier sjeldnere bolig og bor trangere

  innvandrerbakgrunn, er kvinner (Dzamarija og Sandnes, 2016). Vi finner også klare aldersforskjeller når vi ser på hvem som bor i eid bolig (figur 5). Selv om

 3. Krigen i Ukraina ga historisk innvandrervekst

  spesialrådgiver Minja Tea Dzamarija. I begynnelsen av 2023 bodde det 36 800 ukrainere i landet

 4. Innvandrerne og deres barn – en mangfoldig gruppe

  til Norge før fylte seks år, altså den samme andelen som i 2017 (Dzamarija, 2017). Det er noe overraskende at andelen tidliginnvandrede har holdt seg

 5. Hvordan presterer flyktninger på skolebenken?

  seg godt på arbeidsmarkedet (Dzamarija 2016). Blant dem som har ankommet landet som enslige mindreårige flyktninger, er det også en relativt stor

 6. Hvem er arbeidsinnvandrerne fra de nyeste EU-landene?

  /artikler-og-publikasjoner/stor-variasjon-i-innvandreres-husholdningssammensetning Andresen, S. M. H., Bye, K. Snellingen, Dzamarija, M. T., Epland, J

 7. Dødelighet blant innvandrere etter innvandringsgrunn

  : Astri Syse / Minja T. Dzamarija Åpne og les artikkelen i PDF (810 KB) Innvandrere har lavere dødelighet enn norskfødte

 8. Barn og unge med innvandrerbakgrunn

  . Om publikasjonen Tittel Barn og unge med innvandrerbakgrunn Ansvarlige Minja Tea Dzamarija, Trygve Kalve Serie og -nummer Notater 2004/31 Utgiver Statistisk sentralbyrå

 9. Norske barn i utlandet

  : Pakistan, Marokko, Tyrkia og Spania Ansvarlig Minja Tea Dzamarija Serie og -nummer Notater 2004/71 Utgiver Statistisk sentralbyrå

 10. Visualisering av innvandringsgrunner

  . Innvandrere kommer for å jobbe, studere, få beskyttelse eller forenes med sine nærmeste. Forfatter: Minja Tea Dzamarija / Thomas

 11. Barn i vedvarende lavinntekt klarer seg litt dårligere i utdanning og arbeid

  Epidemiology, dyab066) Kirkeberg, M. I., M. T. Dzamarija, N.V.L., Bratholmen & F. Strøm (2019). Norskfødte med innvandrerforeldre- hvordan går det med dem

 12. Stadig flere som fødes i Norge har innvandrerbakgrunn - Samlet fruktbarhetstall, etter mors landbakgrunn. 2000, 2015 og 2016- SSB

  : Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Innvandring og innvandrere Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija@ssb.no 93 23 94 34 SSBs informasjonstjeneste informasjon

 13. Stadig flere som fødes i Norge har innvandrerbakgrunn - Levendefødte, etter landbakgrunn. 2016

  : Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Innvandring og innvandrere Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija@ssb.no 93 23 94 34 SSBs informasjonstjeneste informasjon

 14. Innvandrere og deres norskfødte barn -- gruppenes sammensetning

  . Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija@ssb.no 93 23 94 34 SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.no 21 09 46 42

 15. Store ulikheter i formue

  Norge sammenlignet med familieinnvandrere og flyktninger (Dzamarija, 2013). Dersom formålet med å innvandre til Norge er arbeid, kan sparing i mer likvide