Søk

Viser 5 av 5
Sorter:
 1. Anmeldte lovbrudd og ofre

  Statistikken viser lovbrudd registrert av politiet etter lovbruddstype, gjerningssted og politidistrikt, og ofre for anmeldte lovbrudd etter lovbruddstyper og personofrenes

 2. Etterforskede lovbrudd

  Statistikken viser avgjørelse og siktedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap, tilbakefall og lovbruddstype Ferdig etterforskede lovbrudd Lovbrudd

 3. Straffereaksjoner

  . Den gir opplysninger om type reaksjon, straffeutmåling, instans og lovbruddenes art

 4. Fengslinger

  – samt anstalttid, lovbruddenes art og personenes alder, kjønn og statsborgerskap.

 5. Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

  . Utsatt for tyveri, skadeverk, vold eller trusler om vold i løpet av et år Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd (prosent