Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 54 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Anmeldte lovbrudd

  Publisert:

  Lovbrudd anmeldt, etter utvalgte år. Absolutte tall, per 1 000 innbyggere og endring i prosentPublisert 27. mars 2019 2018 Endring i prosent 2017 - 2018 2013 - 2018 2008 - 2018 2003 - 2018 Lovbrudd anmeldt 317 927 -0,2 -18,2 -17,7 -24,4 Lovbrudd anmeldt per 1 000 innbyggere 60,0 -1,0 -22,0 -26,4 -35,1 Kilde

  Statistikk
 • Anmeldte lovbrudd

  Færre tyverier og narkotikalovbrudd

  Publisert:

  Anmeldt kriminalitet i Norge – omfang og utvikling (f.eks. tyveri, narkotika, vold og voldtekt). Færre tyverier og narkotikalovbrudd I 2016 ble det anmeldt 336 500 lovbrudd. Det er 4,3 prosent færre enn året

  Statistikk
 • Etterforskede lovbrudd

  Publisert:

  Lovbrudd etterforsket og oppklart, siktelser mot personer, siktede personer og siktede personer med tilbakefall i en femårsperiode. Absolutte tallPublisert 23. oktober 2019 2018 Lovbrudd etterforsket 287 647 Lovbrudd etterforsket og oppklart 141 029 Siktelser mot personer 142 972 Siktede personer 70 497 Siktede personer som

  Statistikk
 • Etterforskede lovbrudd

  Færre unge tatt for lovbrudd

  Publisert:

  (se tekstboks og artikkelen Nye kriminalstatistikker). Stor ulikhet i oppklaring av ulike lovbruddstyper Hvorvidt lovbrudd blir oppklart eller ikke, og hvilke strafferettslige Færre unge tatt for lovbrudd Politi og påtalemyndigheten avsluttet etterforskningen av 329 000 lovbrudd i

  Statistikk
 • Ofre for anmeldte lovbrudd

  Publisert:

  Lovbrudd anmeldt i alt og med personoffer, og personoffer for anmeldte lovbrudd i alt, eiendomstyveri og vold og mishandling. Absolutte tallPublisert 2. september 2019 2018 Lovbrudd anmeldt, i alt 317 927 Lovbrudd anmeldt, med personoffer 155 114 Personoffer for anmeldte lovbrudd, i alt 143 156 Personoffer for eiendomstyveri 66 593 Personoffer for

  Statistikk
 • Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  . Utsatthet og uro for lovbrudd har flere sammenhenger med andre kriminalstatistikker som gis ut av SSB, som statistikkene over anmeldte lovbrudd og ofre for lovbrudd anmeldt - samt beskrivelsene av Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd (prosent)Publisert 25. mars 2019 2004 2007 2012 2015 2018 Utsatt for vold eller trussel om vold

  Statistikk
 • Ofre for anmeldte lovbrudd

  Færre unge voksne ofre for tyveri og vold

  Publisert:

  . Av disse ble ni av ti utsatt for minst én forbrytelse, den resterende tiendedelen for en forseelse. Færre lovbrudd motOfre for anmeldt kriminalitet i Norge – omfang og utvikling. I 2014 var unge voksne mindre utsatt for tyveri og vold

  Statistikk
 • Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

  Mindre andel ofre for vold og tyveri

  Publisert:

  . Andelen ofre for hver av disse typene lovbrudd er mindre i 2015 enn i alle tidligere levekårsundersøkelser. Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd (prosent)1Publisert 4. oktober 2017 2001 2004 2007 2012 2015 1Tall for 2012 og 2015 rettet 24

  Statistikk
 • Straffereaksjoner

  Publisert:

  Straffereaksjoner etter type reaksjon, og straffede personer. AntallPublisert 9. april 2019 2017 Straffereaksjoner i alt 277 175 Betinget påtaleunnlatelse 3 675 Forenklet forelegg 209 609 Forelegg 4

  Statistikk
 • Fengslinger

  Publisert:

  : Lovbrudd er i kriminalstatistikken definert som de handlinger loven til enhver tid beskriver som straffbare nivå inngår i en av de ni lovbruddsgruppene. Lovbruddskategori var en fordeling av alle lovbrudd i forbrytelser og forseelser som ble brukt i statistikkens

  Statistikk
 • Uføretrygdede

  Publisert:

  Uføretrygdede etter kjønn og alder, og nye uføretrygdede, 18-67 år.Publisert 5. juli 2019 2018 Uføretrygdede Uføretrygdede i prosent av befolkningen Begge kjønn 350 420 10,1 Menn 144 790 8,2 Kvinner

  Statistikk
 • Alderspensjonister

  Publisert:

  Alderspensjonister, etter kjønn og alderPublisert 4. juli 2019 2018 Alderspensjonister Alderspensjonister i prosent av befolkningen Menn Kvinner Menn Kvinner 62 år 10 615 3 848 34,3 12,5 63 år 13 033

  Statistikk
 • Økonomisk sosialhjelp - årlig

  Publisert:

  Økonomisk sosialhjelpPublisert 3. juli 2019 2018 Sosialhjelpsmottakere 133 140 Enslige menn i alt 52 557 Enslige kvinner i alt 29 227 Sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold 54 920 Brutto utb

  Statistikk
 • Barnevern

  Publisert:

  Hovudtal for barnevernsstatistikkenPublisert 3. juli 2019 2016 2017 2018 1Fra 2016 er tallene for hjelpetiltak per 31.12. noe høyere enn tidligere år. Årsaken er at for tidligere årganger ble omsorg

  Statistikk
 • Anmeldte lovbrudd - Om statistikken

  Publisert:

  Lovbrudd anmeldt, etter utvalgte år. Absolutte tall, per 1 000 innbyggere og endring i prosentPublisert 27. mars 2019 2018 Endring i prosent 2017 - 2018 2013 - 2018 2008 - 2018 2003 - 2018 Lovbrudd anmeldt 317 927 -0,2 -18,2 -17,7 -24,4 Lovbrudd anmeldt per 1 000 innbyggere 60,0 -1,0 -22,0 -26,4 -35,1 Kilde

  Statistikk