Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 2036 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Hvilke studenter føler seg best forberedt på arbeidslivet?

  Publisert:

  sammenlikne befolkningens utdanning og kvalifikasjoner i ulike land: Profesjonsstudier omfatter 5-6 befolkningen med nasjonal utdanningsbakgrunn. Dette ser heller ikke ut til å ha noe å si for hvor forberedt studentenes føler seg i nåværende studieprogram

  Artikkel
 • Flere tok videreutdanning i koronaåret 2020

  Publisert:

  Flere tok videreutdanning i koronaåret 2020 I 2020 deltok en større andel av befolkningen i formell videreutdanning enn i 2019. Økningen er, høyere yrkesfaglig utdanning og universitet/høyskole). Lukk , hvilket utgjorde 5 prosent av befolkningen i aldersgruppen 22-59 år. I 2020

  Artikkel
 • 1 480 tonn fosfor fra norsk avløpssektor

  Publisert:

  . Videre var 21 prosent av innbyggerne tilknyttet mekanisk eller annen type rensing, 2 prosent hadde urensede utslipp, mens de resterende 13 prosentene av befolkningen var tilknyttet små avløpsanlegg (mindre enn 50 pe

  Artikkel
 • Rusundersøkelsen 2021

  Publisert:

  ) Undersøkelsen er finansiert av Folkehelseinstituttet (FHI). Hovedformålet er å kartlegge befolkningens bruk og vaner knyttet til alkohol, tobakk og andre rusmidler. Populasjonen er befolkningen i Norge. Utvalget er trukket blant personer i alderen 16–79 år. Fordi det er et ønske å kunne få detaljert informasjon om unge, er det trukket et tilleggsutvalg

  Artikkel
 • Endret spareadferd under pandemien

  Publisert:

  månedlige data for Sverige. Last ned som ... Kilde: Verdipapirer, Statistisk sentralbyrå. SCB (2021a). Danmarks Statistik (2021b). Andelen av befolkningen som

  Artikkel
 • Tettbygde områder for 2021 kartlagt

  Publisert:

  Lukk viser utstrekningen til tettsteder og befolkning i tettbygde områder i Norge. Siden 1999 har SSB hatt ansvar for. I tillegg publiserer SSB statistikken Tettsteders befolkning og areal med neste publisering 26. oktober 2021

  Artikkel
 • Rekordmange innbyggere

  Publisert:

  år har holdt seg rimelig stabilt det siste 10-året. Siden befolkningen har økt, synker likevel andelen barn og unge. Antallet barn i førskolealder har imidlertid sunket fra rundt 180 i 2012 til rundt 120 fra og med 2015. Last ned som ... Kilde: Befolkningen på Svalbard, Statistisk

  Artikkel
 • Stadig færre bur på ein landbrukseigedom

  Publisert:

  Stadig færre bur på ein landbrukseigedom I 2020 budde 354 700 personar på ein landbrukseigedom, noko som utgjorde 6,6 prosent av befolkninga. I 2006, som er første. Dette utgjorde 17 prosent av befolkninga i dette fylket. Deretter følgde Trøndelag og Møre og Romsdal med 10 prosent

  Artikkel
 • Unge har drukket sjeldnere under pandemien

  Publisert:

  når det gjelder andelen i befolkningen som opplyser å ha drukket ukentlig siste. Totalt er det 6 prosent av befolkningen i alderen 16-79 år som drikker seks eller flere enheter ved samme anledning ukentlig. I fjor lå nivået på 4 prosent

  Artikkel
 • Jobbinntekter står for en økende andel av studenters inntekter

  Publisert:

  når inntektene til alle personer i befolkningen er sortert stigende (eller synkende). Halvparten av befolkningen vil

  Artikkel
 • Færre arbeidslause

  Publisert:

  AKU viser at delen sysselsette av befolkninga låg på 68,8 prosent i juli (gjennomsnitt av juni–august personar som tilbyr arbeidskrafta si på arbeidsmarknaden. Lukk av befolkninga var 71,8 prosent, opp 1,0 prosentpoeng frå april

  Artikkel
 • Lengst pappaperm blant lærere, men langt fra en likedeling

  Publisert:

  bidrar til et langt liv. Samfunnsspeilet, 2016(2), 27–35. Hentet fra https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/269745?_ts

  Artikkel
 • 4 av 5 handlet på nett

  Publisert:

  størst økning fra tidligere år. Andelen av befolkningen mellom 16 og 79 år Undersøkelsen omfatter alle husholdninger der minst ett medlem er under 80 år medført at befolkningen har måttet handle på andre måter. Et alternativ, og for noen kanskje det foretrukne alternativet, er å handle på nett. Tall fra årets

  Artikkel
 • Dine rettigheter etter personopplysningsloven

  Publisert:

  statistikkfaglige kriterier mht kjønn, alder og bosted slik at de som trekkes ut skal være representative for den norske befolkning

  Artikkel
 • Unge innvandrere sjeldnere på AAP

  Publisert:

  Unge innvandrere sjeldnere på AAP Eldre innvandrere mottar oftere arbeidsavklaringspenger enn de eldre i befolkningen ellers løpet av 2020 var 165 700 personer eller 4,8 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år

  Artikkel