Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 68 treff for "dzamarija" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Nesten 15 prosent er innvandrere

   Publisert:

   . Innvandring Oppdrag innvandring oppdraginnvandring@ssb.no Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija@ssb.no 93 23 94 34 Alice Steinkellner

   Artikkel
  • Norskfødte med innvandrerforeldre – hvordan går det med dem?

   Demografi, utdanning, arbeid og inntekt

   Publisert:

   . Om publikasjonen Tittel Norskfødte med innvandrerforeldre – hvordan går det med dem?. Demografi, utdanning, arbeid og inntekt Ansvarlige Mads Ivar Kirkeberg, Minja Tea Dzamarija, Nadine Viktoria Lunde Bratholmen

   Publikasjon
  • Visualisering av innvandringsgrunner

   Publisert:

   . Innvandrere kommer for å jobbe, studere, få beskyttelse eller forenes med sine nærmeste. Forfatter: Minja Tea Dzamarija / Thomas. Innvandrere kommer for å jobbe, studere, få beskyttelse eller forenes med sine nærmeste. Forfatter: Minja Tea Dzamarija / Thomas

   Artikkel
  • Svakere vekst i antall personer med flyktningbakgrunn

   Publisert:

   Drammen og Skedsmo har store andeler, med vel 8 prosent. Innvandring Frøydis Strøm froydis.strom@ssb.no 40 81 13 17 Minja Tea Dzamarija

   Artikkel
  • Arbeidsinnvandringen øker igjen

   Publisert:

   95.2 99.4 87.8 2018 98.7 99.1 100.0 98.4 Innvandring Befolkningen Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija

   Artikkel
  • Lavere vekst i antall innvandrere

   Publisert:

   . Figur 2 Innvandring Oppdrag innvandring oppdraginnvandring@ssb.no Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija

   Artikkel
  • Slik definerer SSB innvandrere

   Publisert:

   får du en oversikt over hvem som defineres under de ulike gruppene. Forfatter: Minja Tea Dzamarija Statistisk sentralbyrå (SSB: Minja Tea Dzamarija SSB utarbeidet i 1994 standard for innvandrergruppering. Standarden ble utviklet for å

   Artikkel
  • Flere flyktninger blir gjenforent med familie

   Publisert:

   (Dzamarija, Sandnes 2016). Dette året var det 3 600 familiegjenforeninger med polske innvandrere og vel 100 familieetableringer med innvandrerforeldre forekommer nesten ikke lenger. En grundigere gjennomgang av familieetableringer med personer under 24 år, se Dzamarija og Sandnes

   Artikkel
  • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria

   Publisert:

   norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria Ansvarlig Minja Tea Dzamarija (red.) Serie og -nummer Rapporter 2018/24 Utgiver Statistisk sentralbyrå

   Publikasjon
  • 5 prosent flere med flyktningbakgrunn

   Publisert:

   26 30 17 27 Innvandring Frøydis Strøm froydis.strom@ssb.no 40 81 13 17 Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija

   Artikkel
  • Stor nedgang i antall flyktninger

   Publisert:

   . Forfatter: Minja Tea Dzamarija I fjor ble 7 800 flyktninger bosatt i Norge – nesten en halvering fra året før. Mye av årsaken er langt færre syriske flyktninger. Forfatter: Minja Tea Dzamarija Nye tall fra statistikken over innvandringsgrunner viser at antall personer som siden 1990 har kommet hit til landet på

   Artikkel
  • Mange innvandrer på grunn av familie

   Publisert:

   . Den vanligste innvandringsgrunnen er familie. Forfatter: Minja Tea Dzamarija I 2017 innvandret 42 100 personer med ikke-nordisk statsborgerskap til Norge. Dette var 9 000 færre personer enn året før. Den vanligste innvandringsgrunnen er familie. Forfatter: Minja Tea Dzamarija Hos de 42 100 personene med ikke-nordisk statsborgerskap som innvandret i

   Artikkel
  • Stebarnsadopsjoner økte i 2017

   Publisert:

   Befolkningen Innvandring Alice Steinkellner alice.steinkellner@ssb.no 90 72 90 51 Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija

   Artikkel
  • Lavere eierandel blant innvandrerne

   Publisert:

   som ikke selv er innvandrere, og sju av ti av dem som kommer for å gifte seg med personer uten innvandrerbakgrunn, er kvinner (Dzamarija og Sandnes 2016 Oslo totalt (Dzamarija 2017). Dette bosettingsmønsteret kan påvirke både eierform og boligtype siden det også er klare geografiske variasjoner i

   Artikkel
  • Innvandrere mindre overrepresentert blant siktede enn før

   Publisert:

   større andel unge menn enn den øvrige befolkningen (Dzamarija, 2017). Det er derfor nødvendig å bruke tall justert for befolkningssammensetning

   Artikkel