Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 69 treff for "dzamarija" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Barn og unge med innvandrerbakgrunn

   Publisert:

   . Om publikasjonen Tittel Barn og unge med innvandrerbakgrunn Ansvarlige Minja Tea Dzamarija, Trygve Kalve Serie og -nummer Notater 2004/31 Utgiver Statistisk sentralbyrå

   Publikasjon
  • Mest hjelp til å etablere seg

   Publisert:

   Dzamarija (2004). (2) For mer om sammensetningen i ulike årskull se Østby (2004) og Forgaard og Dzamarija (2004). Referanser Forgaard, Tanja Seland og Minja Tea Dzamarija (2004): "Innvandrerbefolkningen", i Kristian Rose Tronstad (red.): Innvandring og innvandrere 2004 , Statistisk sentralbyrå. Kirkeberg

   Artikkel
  • Innvandrerbefolkningen er mangfoldig

   Publisert:

   ). I 2004 stod imidlertid europeere for den største nettoinnvandringen (les mer om dette i artikkelen om befolkning i denne utgaven av Samfunnsspeilet og Forgaard og Dzamarija 2004). Innvandrere = begge foreldre førstegenerasjonsinnvandrerne er over halvparten i alderen 20-44 år (se Forgaard og Dzamarija 2004). De fleste innvandrere bor i sentrale

   Artikkel
  • Hva skal «innvandreren» hete?

   Publisert:

   byrået og andre har hatt med dem. Forfatter: Minja Tea Dzamarija Et inkluderende samfunn forutsetter en inkluderende ordbruk byrået og andre har hatt med dem. Forfatter: Minja Tea Dzamarija Norge er blitt et flerkulturelt samfunn med mange ulike etniske grupper

   Artikkel
  • Nye betegnelser om innvandrere

   Publisert:

   ”innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre”. Det skriver Minja Tea Dzamarija i en artikkel i Samfunnsspeilet 4/2008 der hun. Derfor vil SSB heretter gruppere land etter verdensdeler. Mer presist Dzamarija påpeker at de nye betegnelsene er mer presise

   Artikkel
  • Barnefattigdom, et innvandrerproblem

   Publisert:

   . Forfatter: Minja Tea Dzamarija Norskfødte barn og unge med innvandrerforeldre er nesten like aktive innenfor utdanning og arbeid som jevnaldrende i resten av befolkningen. Forfatter: Minja Tea Dzamarija Barn og unge voksne med innvandrerforeldre utgjør en stadig større andel av befolkningen

   Artikkel
  • Barn og unge med innvandrerforeldre

   Demografi, utdanning, inntekt og arbeidsmarked

   Publisert:

   . Om publikasjonen Tittel Barn og unge med innvandrerforeldre. Demografi, utdanning, inntekt og arbeidsmarked Ansvarlig Minja Tea Dzamarija Serie og -nummer Rapporter 2010/12 Utgiver Statistisk sentralbyrå

   Publikasjon
  • Mange låner mye

   Publisert:

   løpet av de fem siste årene ( Andreassen og Dzamarija 2010 ). Ingen av de andre gruppene har seg. Referanser Andreassen, Kristina Kvarv og Minja Tea Dzamarija (2010). « Kapittel 2. Befolkning », i Henriksen, Kristin, Lars Østby og Dag Ellingsen

   Artikkel
  • Fullføring av videregående opplæring

   Gjennomstrømning blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

   Publisert:

   . Gjennomstrømning blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre Ansvarlige Birgit Bjørkeng, Minja Tea Dzamarija Serie og -nummer Rapporter 2011/45 Utgiver Statistisk sentralbyrå

   Publikasjon
  • Halvparten av innvandrerne til fastlege

   Publisert:

   norskfødte med innvandrerforeldre 11,4 prosent av befolkningen (Ellingsen 2010, Andreassen og Dzamarija 2010. Forskjellen kan også være knyttet til typen sykdom eller skader de oppsøker legehjelp for. Litteratur Andreassen, Kristina Kvarv og Minja Tea Dzamarija

   Artikkel
  • Hvor mange innvandrere er det – og blir det – i Norge?

   Publisert:

   Minoritetsbefolkning For en nærmere diskusjon av disse og andre begreper og betegnelser, se Østby (2006a, 2006b), Dzamarija (2008) og Høydahl (2008). Personer med/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befolkningsfremskrivning-for-danmark.aspx) Dzamarija, M. T. (2008): Definisjoner og betegnelser i

   Artikkel
  • Innvandringsgrunn 1990-2011, hva vet vi og hvordan kan statistikken utnyttes?

   Publisert:

   ? Ansvarlig Minja Tea Dzamarija Serie og -nummer Rapporter 2013/34 Utgiver Statistisk sentralbyrå utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser. Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija@ssb.no 93 23 94 34 SSBs informasjonstjeneste informasjon

   Publikasjon
  • Stort mangfold i lille Norge

   Publisert:

   deres barn med sin flerkulturelle bakgrunn sette preg på landet. Forfatter: Kristina Kvarv Andreassen / Minja Tea Dzamarija / Tove Irene Slaastad deres barn med sin flerkulturelle bakgrunn sette preg på landet. Forfatter: Kristina Kvarv Andreassen / Minja Tea Dzamarija / Tove Irene Slaastad Ordet mangfold dukker stadig opp i offentlighet og samfunnsdebatter

   Artikkel
  • Hvor i landet betyr EU-innvandringen mest?

   Publisert:

   (Andreassen og Dzamarija 2010). Mens tidligere arbeidsinnvandring i stor grad var konsentrert om hovedstadsregionen og noen få andre regioner (Østby 2004 (2004); Aalandslid og Østby 2007 ) Andreassen, K.K. og M.T. Dzamarija (2010): «Befolkning», i Innvandring og innvandrere 2010, Statistiske analyser 119, Statistisk sentralbyrå, 15-46. ( http

   Artikkel
  • Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

   Publisert:

   . Om publikasjonen Tittel Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Ansvarlig Minja Tea Dzamarija Serie og -nummer Rapporter 2014/16 Utgiver Statistisk sentralbyrå utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser. Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija@ssb.no 93 23 94 34 SSBs informasjonstjeneste informasjon

   Publikasjon