Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Befolkning (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 58 treff for "dzamarija" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Stadig mest innvandring fra Polen

   Publisert:

   nærmere dem uten innvandrerbakgrunn (Dzamarija 2016, Olsen 2016). Figur 1. Asylsøkere per måned Figur 1. Asylsøkere per måned 2014 2015 2016 Jan innvandrerforeldre (Dzamarija 2016). Husholdningsstrukturen avhenger i stor grad av aldersfordelingen, men de forskjellene som er beskrevet her, blir ikke borte, selv

   Artikkel
  • Mange innvandret til arbeid og familie

   Publisert:

   norskfødte med innvandrerforeldre (Dzamarija og Sandnes, 2016). Av referansepersonene som knyttet til seg somaliske, pakistanske og irakiske familieinnvandrere har over 97 prosent innvandrerbakgrunn ut av Norge enn det familieinnvandrere og særlig flyktninger gjør (Dzamarija, 2013; Pettersen, 2013). Utdanningsinnvandrere er gruppen som oftest

   Artikkel
  • 4 prosent muslimer i Norge?

   Publisert:

   inngangen til 2016 var det 7 500 i denne gruppen (For en nærmere beskrivelse se Dzamarija, 2014). Klart flest hadde bakgrunn fra Pakistan (4 000), i alt hadde/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html Dzamarija, M.T. (2014). Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn (Rapporter 2014

   Artikkel
  • Barn og unge med innvandrerforeldre

   Demografi, utdanning, inntekt og arbeidsmarked

   Publisert:

   . Om publikasjonen Tittel Barn og unge med innvandrerforeldre. Demografi, utdanning, inntekt og arbeidsmarked Ansvarlig Minja Tea Dzamarija Serie og -nummer Rapporter 2010/12 Utgiver Statistisk sentralbyrå

   Publikasjon
  • "Halve Norge" har sagt ja

   Publisert:

   inngåtte ekteskap i Norden på slutten av 1990-tallet. Forfatter: Minja Tea Dzamarija på slutten av 1990-tallet. Forfatter: Minja Tea Dzamarija 49 prosent av hele den norske befolkningen (fra 15 år og over

   Artikkel
  • Bedre integrert enn mor og far

   Publisert:

   færre grunnskolepoeng enn norskfødte barn med innvandrerforeldre (Dzamarija 2016). Resultatene avhenger mye av foreldrenes-prosent-fra-afghanistan-i-arbeid-og-utdanning-etter-fire-ar Dzamarija, Minja Tea (2016): Barn og unge med innvandrerbakgrunn, Rapporter 2016/? Statistisk

   Artikkel
  • Irakere i Norge – et demografisk portrett

   Publisert:

   et senere tidspunkt (se tekstboks for forklaring). Tema er nærmere omtalt i Minja Tea Dzamarija og Toril Sandnes sin artikkel om familieinnvandring i

   Artikkel
  • Hva skal «innvandreren» hete?

   Publisert:

   byrået og andre har hatt med dem. Forfatter: Minja Tea Dzamarija Et inkluderende samfunn forutsetter en inkluderende ordbruk byrået og andre har hatt med dem. Forfatter: Minja Tea Dzamarija Norge er blitt et flerkulturelt samfunn med mange ulike etniske grupper

   Artikkel
  • 4 prosent muslimer i Norge?

   Publisert:

   inngangen til 2016 var det 7 500 i denne gruppen (For en nærmere beskrivelse se Dzamarija, 2014). Klart flest hadde bakgrunn fra Pakistan (4 000), i alt hadde

   Artikkel
  • Hvor i landet betyr EU-innvandringen mest?

   Publisert:

   (Andreassen og Dzamarija 2010). Mens tidligere arbeidsinnvandring i stor grad var konsentrert om hovedstadsregionen og noen få andre regioner (Østby 2004 (2004); Aalandslid og Østby 2007 ) Andreassen, K.K. og M.T. Dzamarija (2010): «Befolkning», i Innvandring og innvandrere 2010, Statistiske analyser 119, Statistisk sentralbyrå, 15-46. ( http

   Artikkel
  • Stort mangfold i lille Norge

   Publisert:

   deres barn med sin flerkulturelle bakgrunn sette preg på landet. Forfatter: Kristina Kvarv Andreassen / Minja Tea Dzamarija / Tove Irene Slaastad deres barn med sin flerkulturelle bakgrunn sette preg på landet. Forfatter: Kristina Kvarv Andreassen / Minja Tea Dzamarija / Tove Irene Slaastad Ordet mangfold dukker stadig opp i offentlighet og samfunnsdebatter

   Artikkel
  • Hvor mange innvandrere er det – og blir det – i Norge?

   Publisert:

   Minoritetsbefolkning For en nærmere diskusjon av disse og andre begreper og betegnelser, se Østby (2006a, 2006b), Dzamarija (2008) og Høydahl (2008). Personer med/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befolkningsfremskrivning-for-danmark.aspx) Dzamarija, M. T. (2008): Definisjoner og betegnelser i

   Artikkel
  • Innvandrerbefolkningen er mangfoldig

   Publisert:

   ). I 2004 stod imidlertid europeere for den største nettoinnvandringen (les mer om dette i artikkelen om befolkning i denne utgaven av Samfunnsspeilet og Forgaard og Dzamarija 2004). Innvandrere = begge foreldre førstegenerasjonsinnvandrerne er over halvparten i alderen 20-44 år (se Forgaard og Dzamarija 2004). De fleste innvandrere bor i sentrale

   Artikkel