Utslipp og rensing av kommunalt avløp

Til toppen

05273: Innbyggere tilknyttet avløpsanlegg 50 pe eller mer, etter renseprinsipp (F) 2002 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
renseprinsipp

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Hele landet , 01-10 Nordsjøfylkene , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 22

Valgfri variabel

renseprinsipp


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken