Mange nordmenn reiser utenlands gjennom hele året. Vanligvis blir vi positivt overrasket over prisene i andre land, og det meste virker å være rimeligere enn her hjemme. Men hvordan er prisnivået egentlig i de europeiske landene sett i forhold til det norske? 

I 2023 var det samlede prisnivået i Norge 25 prosent høyere enn gjennomsnittet i EU-landene, viser de nyeste tallene fra Eurostat (ec.europa.eu). Dette er klart lavere enn det var i 2022, den gang lå de norske prisene 43 prosent over EU sine priser. 

– Nedgangen i prisnivået i Norge sammenliknet med resten av Europa har gjort det betydelig mer attraktivt for utenlandske turister å feriere her hos oss. Til gjengjeld har det blitt dyrere enn før for nordmenn å feriere i utlandet, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

De svenske prisene var 14 prosent høyere enn i EU i 2023, noe som i likhet med våre priser er betydelig nærmere gjennomsnittet enn de har vært de siste årene. I 2022 lå de 22 prosent over snittet.   

I Danmark var det relative prisnivået i 2023 43 prosent høyere enn i EU, omtrent på samme nivå som i 2022.  

– Noe av forklaringen på den ulike utviklingen i prisnivå i de nordiske landene er at den danske krona følger euroen, i motsetning til den norske og svenske, sier Kristiansen.

I hvilke ferieland får du mest for pengene?

De laveste prisnivåene finner man ikke overraskende i Øst-Europa, og aller rimeligst er det helt sør-øst i Europa, nemlig i Tyrkia. Det er det eneste landet hvor prisene totalt sett er under halvparten av hva de er i gjennomsnitt i EU. Så selv om Tyrkia har opplevd en veldig høy innenlands prisstigning de siste årene (Konsumprisindeksen steg 65 prosent fra desember 2022 til desember 2023), har en klar svekkelse av valutaen holdt det relative prisnivået nede.

Hvis Tyrkia ikke frister, er det også relativt rimelig på Balkan, der Nord-Makedonia og Bosnia har et prisnivå for alle konsumvarer- og tjenester som er rett over halvparten av det i EU. Et lite knepp dyrere, med et prisnivå på 60 prosent av det i EU, finner vi naboene Bulgaria og Romania.

De fleste av de norske sydenferiefavorittene har et prisnivå  under EU-snittet. Hellas og Portugal har et prisnivå noe mer enn 10 prosent under det i EU, Spania litt høyere og Italia ligger nesten rett på gjennomsnittet.

Av landene som er dyrere enn gjennomsnittet, er Tyskland og Frankrike de rimeligste, med 10 prosent høyere priser. 

Europas aller dyreste land er som tidligere år Sveits. Der var det samlede prisnivået i 2023 hele 74 prosent høyere enn gjennomsnittet i EU.   

Samlet prisnivå

Prisnivå i Europa, husholdninger, 2023

 

Det som litt kronglete kalles kjøpekraftspariteter (forkortes ofte til PPP, som står for Purchasing Power Parity) som en samlebetegnelse gjør at man kan lage økonomiske sammenlikninger mellom to eller flere land der forstyrrelser er minimert. Som en del annen statistikk, er den mest brukt av myndigheter og forskere til politikkutforming og økonomisk analyse, særlig for å se på størrelsen av bruttonasjonalproduktene, nivået på levestandarden, til økonomisk omfordeling for eksempel innen EU, og justering av lønnsnivå i internasjonale organisasjoner. Tallene er dog ganske detaljerte, så de kan også brukes til å se på enkeltområder innen økonomien. Kjøpekraftsparitetene kan også brukes som omregningsfaktor mellom land/områder i stedet for valutakurs, for eksempel til å beregne hvor mye et gitt beløp i ett land tilsvarer i et annet gitt at kjøpekraften skal opprettholdes. Et annet nyttig bruksområde er muligheten til å se på de relative forskjellene i prisnivå.

Rent teknisk er prisnivåindeksene forholdet mellom PPP’ene og valutakurs. Det er altså et mål på forskjeller i prisnivå mellom land angitt ved antallet av en fiktiv felles valuta man trenger for å kjøpe samme mengde av noe i de forskjellige landene. For å komme frem til disse, samler alle statistikkbyråene i Europa (og i verden for øvrig) inn priser på mange forskjellige varer og tjenester vi som privatpersoner kjøper. Deretter gjør EUs statistikkontor en mengde beregninger, og ut kommer de sammenliknbare prisene. PPP’er kan ikke brukes alene, men må alltid måles mot noen andre. For å se på utviklingen av prisene i et land alene, må man se på utviklingen i landets konsumprisindeks (KPI). Prisnivået i PPP-statistikken presenteres som et indekstall, der gjennomsnittet av EU-landene settes lik 100. Har et land et indekstall mer enn 100, betyr det at det er dyrere i det landet enn i gjennomsnitt, mens et tall under 100 betyr at landet har et prisnivå lavere enn gjennomsnittet.

De rimeligste landene for overnatting, mat og drikke

Over så vi på det samlede prisnivået. Men kjøpekraftsparitetene brytes også ned på enkeltområder. For ferieplanlegging er det kanskje særlig to områder som er viktige, prisene på mat og drikke, både på restaurant og i butikk, og på overnatting.

Rimeligst sover og spiser du i Nord-Makedonia og Albania. Der er prisene så vidt under halvparten av resten av Europa. I Bulgaria ligger disse prisene rett over halvparten, mens dette i Tyrkia «bare» er like over 40 prosent rimeligere. Portugal, Spania og Hellas har også et nokså lavt prisnivå på disse tjenestene, godt under det samlede prisnivået deres.

I Norge ligger hotell- og restaurantprisene mye høyere enn det totale prisnivået – i 2023 var de 43 prosent høyere på disse to områdene hos oss enn i EU. To andre land som har samme bilde, altså at mat og overnatting er med på å trekke det totale prisnivået opp relativt til resten av Europa, er Polen og Kroatia.  De tre landene med et høyere prisnivå på disse tjenestene enn Norge, er Danmark, Island og Sveits.

Hotell og restauranttjenester

Prisnivå i Europa, husholdninger, 2023

 

Når det gjelder mat og drikke kjøpt i butikker, var prisene i Norge 26 prosent over EUs i 2023, omtrent på nivå med de samlede prisene altså. På Island er det litt dyrere, og igjen er det aller dyrest i Sveits. I Danmark ligger prisene 16 prosent over snittet, mens svenskene har et prisnivå bare 5 prosent høyere enn gjennomsnittet i EU.

Mat og drikke er billigst i Tyrkia, men prisnivået er «kun» 36 prosent under snittet. Nord-Makedonia følger like etter, med priser som er 32 prosent lavere. På dette området er også de europeiske prisene jevnere, med færre land under gjennomsnittsprisene. Syntes man det var et overraskende lavt prisnivå på mat og drikke i Norge, er det verdt å merke seg at dette gjelder alkoholfrie tørsteslukkere. For prisene på alkohol og tobakk er mer enn dobbelt så høye i Norge enn i EU. Men vi er ikke dyrest der heller, i Irland og på Island er disse varene enda dyrere!

Mat og alkoholfri drikke

Prisnivå i Europa, husholdninger, 2023

 

Og ender du opp i Tyrkia denne sommeren, bør du vurdere å bytte deler av garderoben og fylle kofferten med klær, for der knuser Tyrkia prisene til alle andre. Hele 70 prosent lavere er prisene på klær der enn i EU, mens nest rimeligste land bare har 22 prosent lavere pris på disse varene.