Under finner du vår interaktive visualisering av tallene i konsumprisindeksen. Følg instruksjonene i visualiseringen for å velge den perioden du ønsker, og de konsumgruppene som er mest interessante for deg.

I bunnen av visualiseringen finner du piler som lar deg navigere videre. Klikk på ikonet for fullskjermvisning nederst til høyre for å åpne visualiseringen i fullskjerm-bredde.

Grunnlaget for beregningene finner du i statistikken Konsumprisindeksen.

Den interaktive konsumprisindeksen


Månedlige tall: Statistikkbank-tabell 03013
Årlige tall: Statistikkbank-tabell 03014