Under finner du vår interaktive visualisering av tallene i konsumprisindeksen. Følg instruksjonene i visualiseringen for å velge den perioden du ønsker, og de konsumgruppene som er mest interessante for deg.

I bunnen av visualiseringen finner du piler som lar deg navigere videre.

Grunnlaget for beregningene finner du i statistikken Konsumprisindeksen.

Den interaktive konsumprisindeksen

Tallgrunnlag
Månedlige tall: Statistikkbank-tabell 03013
Årlige tall: Statistikkbank-tabell 03014