Artikler om konsumprisindeksen

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

 1. KPI opp 6,3 prosent siste tolv måneder Artikkel 10. mars

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,3 prosent fra februar 2022 til februar 2023. KPI-JAE steg 5,9 prosent samme periode. Utviklingen i matvareprisene bidro mest til å trekke tolvmånedersveksten i KPI ned fra januar.

 2. KPI opp 7,0 prosent siste tolv måneder Artikkel 10. februar

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 7,0 prosent fra januar 2022 til januar 2023. KPI-JAE steg 6,4 prosent samme periode. Utviklingen i strømprisene bidro mest til å trekke tolvmånedersveksten i KPI opp fra desember.

 3. Ekstraordinært år for prisveksten i 2022 Artikkel 11. januar

  Konsumprisindeksen (KPI) gikk opp 5,8 prosent fra 2021 til 2022. Tilsvarende konsumprisvekst fra et år til et annet er ikke målt siden 1980-tallet. KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) gikk opp 3,9 prosent fra 2021 til 2022. En slik årsvekst er ikke målt i KPI-JAE før.

 4. Strømpriser i KPI i 2022 Artikkel 10. januar

  SSB har flere statistikker som måler utviklingen i strømprisene. I 2022 var forskjellen mellom den kvartalsvise elektrisitetspris-statistikken og konsumprisindeksen (KPI) uvanlig stor. Det kommer av forskjeller i datakilder og metoder som slår spesielt sterkt ut når prisene har vokst og variert så mye som de gjorde i 2022.

 5. KPI opp 5,9 prosent siste tolv måneder i desember Artikkel 10. januar

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 5,9 prosent fra desember 2021 til desember 2022. KPI-JAE steg 5,8 prosent samme periode. Prisene på strøm, drivstoff og matvarer trekker tolvmånedersveksten videre ned fra november.

2022

 1. Hva er krympflasjon? Artikkel 15. desember

  Krympflasjon er når mengden på en vare du kjøper blir mindre, mens prisen enten øker, eller forblir den samme.

 2. KPI opp 6,5 prosent siste tolv måneder Artikkel 9. desember

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,5 prosent fra november 2021 til november 2022. KPI-JAE steg 5,7 prosent samme periode. Utviklingen i energiprisene trekker tolvmånedersveksten ned fra oktober.

 3. KPI opp 7,5 prosent siste tolv måneder Artikkel 10. november

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 7,5 prosent fra oktober 2021 til oktober 2022. KPI-JAE steg 5,9 prosent samme periode. Matvareprisene var den viktigste forklaringen til den høye veksten i KPI siste tolv måneder.

 4. KPI opp 6,9 prosent siste tolv måneder Artikkel 10. oktober

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,9 prosent fra september 2021 til september 2022. KPI-JAE steg 5,3 prosent samme periode. Prisene på matvarer er den viktigste årsaken til oppgangen i tolvmånedersveksten i KPI i september.

 5. KPI opp 6,5 prosent siste tolv måneder Artikkel 9. september

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,5 prosent fra august 2021 til august 2022. Lavere drivstoffpriser trekker tolvmånedersveksten litt ned fra juli.

 6. KPI opp 6,8 prosent siste tolv måneder Artikkel 10. august

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,8 prosent fra juli 2021 til juli 2022. Uvanlig kraftig oppgang i matvareprisene er den viktigste årsaken til at tolvmånedersveksten i KPI fortsetter å stige.

 7. KPI opp 6,3 prosent siste tolv måneder Artikkel 11. juli

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,3 prosent fra juni 2021 til juni 2022. Uvanlig høy vekst i matvareprisene, i tillegg til at prisene på drivstoff fortsatte den stigende trenden, preget KPI i juni.

 8. KPI opp 5,7 prosent siste tolv måneder Artikkel 10. juni

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 5,7 prosent fra mai 2021 til mai 2022. Det er den høyeste prisveksten over tolv måneder SSB har målt siden desember 1988.

 9. Utforsk konsumprisindeksen Artikkel 10. juni

  Her kan du utforske detaljene i KPI. Du kan selv velge hvilket tidspunkt du vil sammenligne med, og hvilke typer varer og tjenester som skal vises i denne dynamiske visualiseringen.

 10. KPI opp 5,4 prosent siste tolv måneder Artikkel 10. mai

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,2 prosent fra mars til april 2022 og er 5,4 prosent høyere enn for ett år siden. Økte priser på strøm og drivstoff forklarer mye av oppgangen i KPI siste tolv måneder.