Artikler om konsumprisindeksen

Artikler, analyser og publikasjoner


2021

Artikkel / 10. desember 2021

Høyeste tolvmånedersvekst i KPI på 13 år

Konsumprisindeksen (KPI) steg 5,1 prosent fra november 2020 til november 2021. Elektrisitet inkludert nettleie forklarer det meste av oppgangen i KPI siste tolv måneder.

Artikkel / 10. november 2021

Strømprisene preget KPI i oktober

Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,5 prosent fra oktober 2020 til oktober 2021. De høye strømprisene fortsetter å prege tolvmånedersendringen, mens matvareprisene er med på å dempe oppgangen i KPI.

Artikkel / 11. oktober 2021

KPI opp 4,1 prosent siste tolv måneder

Konsumprisindeksen (KPI) steg 4,1 prosent fra september 2020 til september 2021, mens KPI-JAE økte 1,2 prosent i samme periode. Fra august til september 2021 gikk KPI opp 1,0 prosent, mens KPI-JAE steg 0,4 prosent i samme periode.

Artikkel / 10. september 2021

Høye strømpriser preger KPI i august

Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,4 prosent fra august 2020 til august 2021, mens KPI-JAE økte 1,0 prosent i samme periode. Fra juli til august 2021 var KPI uendret, mens KPI-JAE falt 0,6 prosent.

Artikkel / 10. august 2021

Økte matvarepriser i juli

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,9 prosent fra juni til juli 2021, mens KPI-JAE økte 0,6 prosent. Fra juli 2020 til juli 2021 økte KPI 3,0 prosent, mens KPI-JAE steg 1,1 prosent i samme periode.

Artikkel / 9. juli 2021

Oppgang i KPI i juni

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,3 prosent fra mai til juni 2021, mens KPI-JAE økte 0,4 prosent. Fra juni 2020 til juni 2021 økte KPI 2,9 prosent, mens KPI-JAE steg 1,4 prosent i samme periode.

Artikkel / 10. juni 2021

KPI opp 2,7 prosent siste 12 måneder

Konsumprisindeksen (KPI) falt 0,1 prosent fra april til mai 2021, mens KPI-JAE gikk ned 0,4 prosent. Fra mai 2020 til mai 2021 økte KPI 2,7 prosent, mens KPI-JAE steg 1,5 prosent i samme periode.


2022

Artikkel / 10. januar 2022

KPI opp 5,3 prosent siste tolv måneder

Konsumprisindeksen (KPI) steg 5,3 prosent fra desember 2020 til desember 2021. Fra november til desember gikk KPI opp 0,7 prosent. Fremdeles er det strømprisene som forklarer det meste av oppgangen i KPI.

Artikkel / 10. januar 2022

Strømprisene preget KPI i 2021

Konsumprisindeksen gikk opp 3,5 prosent i 2021. Høye strømpriser og avgiftskutt på visse matvarer forklarer mye av prisutviklingen i fjor. Ved å utelate energivarene og justere for avgiftsendringer var prisveksten 1,7 prosent.

Artikkel / 6. januar 2022

Kompensasjonsordning for strøm vil påvirke KPI

Stortinget har vedtatt å innføre en midlertidig støtteordning til husholdningene som følge av ekstraordinære strømutgifter. Ordningen vil påvirke strømprisene slik de måles i konsumprisindeksen (KPI) fra og med indeksen for desember som publiseres 10. januar.