Artikler om konsumprisindeksen

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

 1. KPI opp 5,7 prosent siste tolv måneder Artikkel 10. juni

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 5,7 prosent fra mai 2021 til mai 2022. Det er den høyeste prisveksten over tolv måneder SSB har målt siden desember 1988.

 2. Utforsk konsumprisindeksen Artikkel 10. juni

  Her kan du utforske detaljene i KPI. Du kan selv velge hvilket tidspunkt du vil sammenligne med, og hvilke typer varer og tjenester som skal vises i denne dynamiske visualiseringen.

 3. KPI opp 5,4 prosent siste tolv måneder Artikkel 10. mai

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,2 prosent fra mars til april 2022 og er 5,4 prosent høyere enn for ett år siden. Økte priser på strøm og drivstoff forklarer mye av oppgangen i KPI siste tolv måneder.

 4. KPI opp 4,5 prosent siste tolv måneder Artikkel 11. april

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,6 prosent fra februar til mars 2022 og er 4,5 prosent høyere enn for ett år siden. Stigende strøm- og drivstoffpriser forklarer mye av oppgangen i KPI.

 5. Matvareprisene trakk KPI opp i februar Artikkel 10. mars

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,1 prosent fra januar til februar 2022. Matvareprisene hadde en uvanlig høy månedsendring til februar å være, i tillegg til at prisene på drivstoff fortsatte den stigende trenden.

 6. Strømpriser og avgiftsendringer preget KPI i januar Artikkel 10. februar

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,2 prosent fra januar 2021 til januar 2022. De høye strømprisene fortsetter å prege tolvmånedersendringen, mens prisutviklingen på matvarer og klær dempet oppgangen.

 7. Vekter for KPI og HKPI 2022 Artikkel 7. februar

  Vektene som brukes i konsumprisindeksen oppdateres ved overgangen til nytt år. For 2022 er vektene basert på et anslag på konsumet i 2021, mens vi i 2021 brukte et gjennomsnitt av årene 2019 og 2020, siden 2020 var sterkt preget av påtvungne endringer i konsumet som følge av pandemien.

 8. KPI opp 5,3 prosent siste tolv måneder Artikkel 10. januar

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 5,3 prosent fra desember 2020 til desember 2021. Fra november til desember gikk KPI opp 0,7 prosent. Fremdeles er det strømprisene som forklarer det meste av oppgangen i KPI.

 9. Strømprisene preget KPI i 2021 Artikkel 10. januar

  Konsumprisindeksen gikk opp 3,5 prosent i 2021. Høye strømpriser og avgiftskutt på visse matvarer forklarer mye av prisutviklingen i fjor. Ved å utelate energivarene og justere for avgiftsendringer var prisveksten 1,7 prosent.

 10. Kompensasjonsordning for strøm vil påvirke KPI Artikkel 6. januar

  Stortinget har vedtatt å innføre en midlertidig støtteordning til husholdningene som følge av ekstraordinære strømutgifter. Ordningen vil påvirke strømprisene slik de måles i konsumprisindeksen (KPI) fra og med indeksen for desember som publiseres 10. januar.

2021

 1. Høyeste tolvmånedersvekst i KPI på 13 år Artikkel 10. desember

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 5,1 prosent fra november 2020 til november 2021. Elektrisitet inkludert nettleie forklarer det meste av oppgangen i KPI siste tolv måneder.

 2. Strømprisene preget KPI i oktober Artikkel 10. november

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,5 prosent fra oktober 2020 til oktober 2021. De høye strømprisene fortsetter å prege tolvmånedersendringen, mens matvareprisene er med på å dempe oppgangen i KPI.

 3. KPI opp 4,1 prosent siste tolv måneder Artikkel 11. oktober

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 4,1 prosent fra september 2020 til september 2021, mens KPI-JAE økte 1,2 prosent i samme periode. Fra august til september 2021 gikk KPI opp 1,0 prosent, mens KPI-JAE steg 0,4 prosent i samme periode.

 4. Høye strømpriser preger KPI i august Artikkel 10. september

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,4 prosent fra august 2020 til august 2021, mens KPI-JAE økte 1,0 prosent i samme periode. Fra juli til august 2021 var KPI uendret, mens KPI-JAE falt 0,6 prosent.

 5. Økte matvarepriser i juli Artikkel 10. august

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,9 prosent fra juni til juli 2021, mens KPI-JAE økte 0,6 prosent. Fra juli 2020 til juli 2021 økte KPI 3,0 prosent, mens KPI-JAE steg 1,1 prosent i samme periode.