Artikler om konsumprisindeksen

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

 1. KPI opp 7,5 prosent siste tolv måneder Artikkel 10. november

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 7,5 prosent fra oktober 2021 til oktober 2022. KPI-JAE steg 5,9 prosent samme periode. Matvareprisene var den viktigste forklaringen til den høye veksten i KPI siste tolv måneder.

 2. KPI opp 6,9 prosent siste tolv måneder Artikkel 10. oktober

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,9 prosent fra september 2021 til september 2022. KPI-JAE steg 5,3 prosent samme periode. Prisene på matvarer er den viktigste årsaken til oppgangen i tolvmånedersveksten i KPI i september.

 3. KPI opp 6,5 prosent siste tolv måneder Artikkel 9. september

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,5 prosent fra august 2021 til august 2022. Lavere drivstoffpriser trekker tolvmånedersveksten litt ned fra juli.

 4. KPI opp 6,8 prosent siste tolv måneder Artikkel 10. august

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,8 prosent fra juli 2021 til juli 2022. Uvanlig kraftig oppgang i matvareprisene er den viktigste årsaken til at tolvmånedersveksten i KPI fortsetter å stige.

 5. KPI opp 6,3 prosent siste tolv måneder Artikkel 11. juli

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,3 prosent fra juni 2021 til juni 2022. Uvanlig høy vekst i matvareprisene, i tillegg til at prisene på drivstoff fortsatte den stigende trenden, preget KPI i juni.

 6. KPI opp 5,7 prosent siste tolv måneder Artikkel 10. juni

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 5,7 prosent fra mai 2021 til mai 2022. Det er den høyeste prisveksten over tolv måneder SSB har målt siden desember 1988.

 7. Utforsk konsumprisindeksen Artikkel 10. juni

  Her kan du utforske detaljene i KPI. Du kan selv velge hvilket tidspunkt du vil sammenligne med, og hvilke typer varer og tjenester som skal vises i denne dynamiske visualiseringen.

 8. KPI opp 5,4 prosent siste tolv måneder Artikkel 10. mai

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,2 prosent fra mars til april 2022 og er 5,4 prosent høyere enn for ett år siden. Økte priser på strøm og drivstoff forklarer mye av oppgangen i KPI siste tolv måneder.

 9. KPI opp 4,5 prosent siste tolv måneder Artikkel 11. april

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,6 prosent fra februar til mars 2022 og er 4,5 prosent høyere enn for ett år siden. Stigende strøm- og drivstoffpriser forklarer mye av oppgangen i KPI.

 10. Matvareprisene trakk KPI opp i februar Artikkel 10. mars

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,1 prosent fra januar til februar 2022. Matvareprisene hadde en uvanlig høy månedsendring til februar å være, i tillegg til at prisene på drivstoff fortsatte den stigende trenden.

 11. Strømpriser og avgiftsendringer preget KPI i januar Artikkel 10. februar

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,2 prosent fra januar 2021 til januar 2022. De høye strømprisene fortsetter å prege tolvmånedersendringen, mens prisutviklingen på matvarer og klær dempet oppgangen.

 12. Vekter for KPI og HKPI 2022 Artikkel 7. februar

  Vektene som brukes i konsumprisindeksen oppdateres ved overgangen til nytt år. For 2022 er vektene basert på et anslag på konsumet i 2021, mens vi i 2021 brukte et gjennomsnitt av årene 2019 og 2020, siden 2020 var sterkt preget av påtvungne endringer i konsumet som følge av pandemien.

 13. KPI opp 5,3 prosent siste tolv måneder Artikkel 10. januar

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 5,3 prosent fra desember 2020 til desember 2021. Fra november til desember gikk KPI opp 0,7 prosent. Fremdeles er det strømprisene som forklarer det meste av oppgangen i KPI.

 14. Strømprisene preget KPI i 2021 Artikkel 10. januar

  Konsumprisindeksen gikk opp 3,5 prosent i 2021. Høye strømpriser og avgiftskutt på visse matvarer forklarer mye av prisutviklingen i fjor. Ved å utelate energivarene og justere for avgiftsendringer var prisveksten 1,7 prosent.

 15. Kompensasjonsordning for strøm vil påvirke KPI Artikkel 6. januar

  Stortinget har vedtatt å innføre en midlertidig støtteordning til husholdningene som følge av ekstraordinære strømutgifter. Ordningen vil påvirke strømprisene slik de måles i konsumprisindeksen (KPI) fra og med indeksen for desember som publiseres 10. januar.