Artiklar om byggekostnadsindeks for bustader

Artiklar, analysar og publikasjonar

2024

  1. Veksten i byggjekostnadene for bustader flatar ut Artikkel 12. januar

    Byggjekostnadsindeksen for bustader, som måler endringane i bustadentreprenørane sine byggjekostnader, steig med 3,2 prosent frå desember 2022 til desember 2023. Materialkostnadene var 3,4 prosent høgare i desember 2023 enn same månad året før, medan lønnskostnadene auka med 3,6 prosent det siste året.

2022

  1. Avtagende vekst i byggekostnadene for bolig Artikkel 14. september

    Byggekostnadsindeksen for bolig gikk opp med 0,7 prosent fra juli til august i år og er 7,2 prosent høyre enn i august 2021. Materialkostnadene økte med 0,3 prosent i samme periode og er 10,3 prosent høyere enn på samme tid året før.

  2. Byggjekostnadene opp 13,2 prosent siste år Artikkel 12. januar

    Byggjekostnadene for bustader gjekk opp med 13,2 prosent frå desember 2020 til desember 2021. Materialkostnadene steig med 26,3 prosent i same periode.