Publisert Tittel Åpne
11. juni 2021 Byggekostnadsindeksene og økte priser på trelast Artikkel
10. mai 2021 Økte byggekostnader Artikkel
16. august 2019 Revidert vektgrunnlag og nytt referanseår frå neste publisering Artikkel
11. september 2018 Auke i byggjekostnader Artikkel
12. juni 2017 Auke i byggjekostnader Artikkel
19. mai 2017 Auke i byggjekostnader Artikkel