Artikler om offentlig forvaltnings fordringer og gjeld

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Aksjer for over 10 billioner Artikkel 11. mars

    Ved utgangen av 2021 hadde offentlig forvaltning nettofordringer på 14,6 billioner kroner. Beholdningen av aksjer passerte 10 billioner kroner i 4. kvartal.