Publisert Tittel Åpne
17. mars 2021 Økt finansformue i kriseåret Artikkel
12. juni 2020 Nedgang i statens finansielle formue Artikkel
9. mars 2020 Store kursgevinster øker finansformuen Artikkel
30. september 2019 11 billioner i offentlig nettoformue Artikkel
19. mars 2019 Reduksjon i offentlig formue Artikkel
18. desember 2018 Fordringer på 12 billioner Artikkel
21. september 2018 Igjen 10 billioner i nettofordringer Artikkel
29. juni 2018 Nedgang i netto finansformue Artikkel
23. mars 2018 Finansformue på over 10 billioner kroner Artikkel
20. desember 2017 Økning i nettofordringer på over 1000 milliarder Artikkel
29. september 2017 11 prosent økning i nettofordringer Artikkel
22. juni 2017 10 billioner i fordringer Artikkel