Om KOSTRA

KOSTRA (kommune-stat-rapportering) er en stor database med tall for kommuner, fylkeskommuner og bydeler i Oslo. Alle kommuner og fylkeskommuner rapporterer hvert år inn en mengde tjeneste- og regnskapsdata. Tallene omfatter også tjenester levert gjennom kommunale/fylkeskommunale foretak og interkommunalt samarbeide (IKS).

Her kan du lese mer om tallene, du finner forklaringer til sentrale begrep i KOSTRA og du kan lese om hvordan arbeidet med KOSTRA er organisert.

KOSTRA-gruppene
I KOSTRA er kommunene delt inn i grupper med sammenlignbare kommuner. Her kan du lese mer om inndelingen og laste ned en oversikt over KOSTRA-gruppene.
Organisering av arbeidet i KOSTRA
KOSTRA består av 18 arbeidsgrupper som har ansvar for hvert sitt tjenesteområde. KOSTRAs øverste organ er Samordningsrådet.
Dokumentasjon av KOSTRA
Her finner du definisjoner som er relevante for KOSTRA, og du kan lese om hvorfor og hvordan KOSTRA-tallene produseres.
Hvor finnes grunnlagsdataene?
Grunnlagsdata publiseres fortsatt, men ikke lenger i egne tabeller for hvert tjenesteområde.

KOSTRA og kommunereformen

I 2020 ble det gjennomført en kommunereform som i stor grad påvirker KOSTRA-statistikkene.
Les mer om KOSTRA og kommunereformen 2020.

Meld deg på informasjonsbrev om KOSTRA

Som abonnent får du beskjed om endringer i KOSTRA-sidene på ssb.no, tips til hvordan du bruker Statistikkbanken og annen aktuell informasjon om KOSTRA på ssb.no.

Mer KOSTRA på ssb.no

Faktasider

Kontakt

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42