Om KOSTRA

Les mer om KOSTRA-tallene, og hvordan arbeidet med dem er organisert.

Mer KOSTRA på ssb.no

Faktasider

Kontakt

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42