Hensikten med gruppeinndelingen er å komme fram til sammenlignbare kommuner. SSB har utarbeidet slike grupperinger siden 1990-tallet, og de revideres omtrent hvert femte år. De ble sist endret i 2020, etter kommunereformen som trådte i kraft fra 1. januar 2020. 

Oversikt med nye kommunenummer i 2024

Det er fremdeles grupperingene per 2020 som gjelder, men ettersom et betydelig antall kommuner fått nytt kommunenummer fra 2024, samt at Ålesund kommune er delt i kommunene Ålesund og Haram, har vi laget en ny oversikt over KOSTRA-gruppene med nye kommunenummer fra 2024. Her har Haram kommune blitt plassert i KOSTRA-gruppe 1. Ålesund forblir i gruppe 11. 

Kommunenummer fra 2024 er tilgjengelige i korrespondansen fra 2024.

Om kommunegrupperingen per 2020

Grupperingene per 2020 består av 17 kommunegrupper og er basert på kommunestrukturen med i alt 356 kommuner.

Ved revisjon av kommunegruppene kan kommuner bytte gruppe. Sjekk derfor om du fortsatt bruker riktig kommunegruppe. I forbindelse med kommunereformen i 2020 ble det også gjort en større revisjon av selve grupperingen, i tillegg til at kommuner kan ha byttet gruppe.

Kriterier for kommunegrupperingen per 2020
KOSTRA-gruppeFolkemengdeBunde kostnaderFrie disponible inntekter (Korrigerte inntekter)Antall kommuner
012 000 - 9 999LaveLave39 (40 fra 2024)
022 000 - 9 999LaveMiddels18
032 000 - 9 999LaveHøye9
042 000 - 9 999HøyeLave39
052 000 - 9 999HøyeMiddels33
062 000 - 9 999HøyeHøye28
0710 000 - 19 999LaveLave38
0810 000 - 19 999LaveMiddels eller Høye13
0920 000 - 29 999LaveLave eller middels27
1030 000 - 44 999LaveLave13
1145 000 - 74 999LaveLave10
1275 000 - 300 000LaveLave eller middels11
13Oslo kommuneLave 1
14600 - 1 999MiddelsLave eller Middels25
15600 - 1 999MiddelsHøye36
160 - 599MiddelsLave, middels eller høye8
17De åtte kommunene med høyest skatteinntekter per innbyggerMiddelsHøye8
  • Senja har middels bundne kostnader, men som eneste kommune i sin kategori er de plassert i gruppe 8 lave bundne kostnader
  • Alta har høye frie disponible inntekter, men som eneste kommune i sin kategori er de plasser i gruppe 9 lave eller middels frie disponible inntekter
  • Molde har middels frie disponible inntekter, men som eneste kommune i sin kategori er de plassert i gruppe 10 med lave frie disponible inntekter
  • Bodø har middels frie disponible inntekter, men som eneste kommune i sin kategori er de plassert i gruppe 11 med lave frie disponible inntekter

Les mer om kommunegrupperingene

Rapporten "Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2020"

Arkiv over eldre rapporter som dokumenterer tidligere endringer i kommunegrupperingene

Kodeliste for KOSTRA - kommunegruppering (i KLASS)

Oversikt over kommunene med grupper for 2019 finnes i Excel-format (last ned xlsx-fil).

Korrespondansen mellom kommunene og KOSTRA-gruppene fra 2020 

Korrespondansen mellom kommunene og KOSTRA-gruppene fra 2024