104930
104930
friartikkel
2013-03-22T14:30:00.000Z
no

Standardtegn i tabeller

Publisert:

Oppdatert:

. Ikke mulig å oppgi tall
Tall finnes ikke på dette tidspunktet, fordi kategorien ikke var i bruk da tallene ble samlet inn.
.. Tallgrunnlag mangler
Tall er ikke kommet inn i våre databaser eller er for usikre til å publiseres.
: Vises ikke av konfidensialitetshensyn
Tall publiseres ikke for å unngå å identifisere personer eller virksomheter.

I eldre tabeller kan man også finne disse tegnene:

Oppgave mangler foreløpig
- Null
* Foreløpig tall

Mål og vekt

Lengde

m meter
mm millimeter = 0,001 m
cm centimeter = 0,01 m
km kilometer = 1 000 m
mil mil = 10 000 m

Areal

m2 kvadratmeter
a ar = 100 m2
daa dekar = 1 000 m2
ha hektar = 10 000 m2
km 2 kvadratkilometer = 1 000 000 m2

Volum

m3 kubikkmeter
I, L liter = 0,001 m3
hl, HL hektoliter = 0,1 m3 = 100 l
fat olje = 0,159 m3 = 159 l

Masse (Vekt)

kg kilogram
t tonn = 1 000 kg
tkm tonnkilometer. Mål for transportarbeid = t · km

Måleenheter for skip

BT bruttotonn. Bruttotonnasjen angir volumet av skipets innelukkede områder.

Elektrisk strøm

A ampere

Energi

J joule, 1J = 1 Ws
GJ gigajoule = 1 000 000 000 J
TJ terajoule = 1 000 000 000 000 J
PJ petajoule = 1 000 000 000 000 000 J
Ws wattsekund = Ws = 1J
toe tonn oljeekvivalent 42622 000 000 J = ca. 42,6 GJ
kWh kilowattime = 3 600 000 J
MWh megawattime = 3 600 000 000 J
GWh gigawattime = 3 600 000 000 000 J
TWh terawattime = 3 600 000 000 000 000 J

Effekt

W watt 1 W = 1 J/s = VA
kW kilowatt = 1 000 W
MW megawatt = 1 000 000 W
MVA megavolt ampere = 1 000 000 W

Noen prefikser

Prefiks Symbol Faktor  
exa E 10 18 =1 000 000 000 000 000 000
peta P 10 15 =1 000 000 000 000 000
tera T 10 12 =1 000 000 000 000
giga G 10 9 =1 000 000 000
mega M 10 6 =1 000 000
kilo k 10 3 =1 000
hekto h 10 2 =100
deka da 10 =10

Kontakt