Artikler om miljøvernutgifter

Artiklar, analysar og publikasjonar

2023

 1. Miljøvernutgifter i næringslivet auka med 33 prosent Artikkel 9. november

  Miljøvernutgifter i næringslivet auka frå 14 724 millionar kroner i 2021 til 19 523 millionar i 2022, som er ein oppgang på 33 prosent. Offentlege miljøvernutgifter auka med 7 prosent.

2022

 1. Næringslivets utgifter til miljøvern opp 10 prosent i 2021 Artikkel 11. november

  Næringer innen bergverksdrift og utvinning, industri, elektrisitetsforsyning og vannforsyning brukte totalt 12,8 milliarder kroner på miljøvern i 2021. Miljøvernutgifter i offentlig forvaltning ble på 46,7 milliarder kroner.

2021

 1. Næringslivets utgifter til miljøvern fortsetter å øke Artikkel 12. november

  Miljøverninvesteringene for næringer innen bergverksdrift og utvinning, industri, elektrisitetsforsyning og vannforsyning økte med 113 prosent, eller 2 582 millioner kroner, i 2020.

 2. Brannfare i norske kystlyngheier Rapport 19. august

  Uskjøttede og delvis gjengrodde kystlyngheier medfører en stor brannfare, noe som ble illustrert ved storbrannene på Frøya og Flatanger vinteren 2014, gjennom flere branner sommeren 2018 og i storbrannen på Sotra i begynnelsen av juni 2021.

 3. Dokumentasjon av databearbeiding for analyser av brannfaren i norske kystlyngheier Notat 19. august

  Dette notatet dokumenterer databearbeidingen som ble gjennomført som grunnlag for analysene i rapporten «Brannfare i norske kystlyngheier» (Halvorsen og Grimsrud, 2021).