Den oppgir kildene for de dataene som ble samlet inn, hvilket format de kom på og hvilket program som ble brukt for å bearbeide dem for kobling. Notatet dokumenterer også hvor rådatafilene og bearbeidede filer er lokalisert i organisasjonen, og i hvilken sone de esr lagret. Alle filer som er brukt i selve bearbeidingen er gjengitt i ulike vedlegg, og sti til hvor disse filene finnes er dokumentert. I vedlegget er det også gjengitt programmer for å tilrettelegge dette datasettet for analyseformål; dvs. hvordan vi har konstruert et paneldatasett som kan overføres til det dataprogrammet vi har gjennomført alle analysene i. Til slutt i notatet gis en kort beskrivelse av det koblede datasettet, hvor fordelingen av en del sentrale variable gjengis.