Artikler om avfall fra tjenesteytende næringer

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Fortsatt oppgang i avfallsmengden fra tjenesteytende næringer Artikkel 6. juli

    Mengden avfall fra tjenesteytende næringer fortsetter oppgangen. Fra 2021 til 2022 økte mengden ordinært avfall med 9 prosent. På grunn av en kraftig nedgang under koronaperioden er mengdene fortsatt lavere enn de var i 2018 og 2019.

2022

  1. Oppgang i avfallsmengden fra tjenesteytende næringer Artikkel 5. juli

    Mengden avfall fra tjenesteytende næringer avtok kraftig i 2020, sammenlignet med tidligere år. I 2021 er mengdene på vei opp mot det de var før koronanedstengningene. Mengden ordinært avfall økte med 30 prosent fra 2020 til 2021.

2021

  1. Kraftig nedgang i avfallsmengden fra tjenestenæringene Artikkel 5. juli

    Mengden avfall fra tjenesteytende næringer avtok markant i 2020 sammenlignet med tidligere år. Nedgangen fra året før var på 32 prosent.