Artiklar om avfall frå hushalda

Artiklar, analysar og publikasjonar

2022

  1. Kvar av oss kasta 431 kg søppel heime i fjor Artikkel 4. juli

    Mengdene hushaldsavfall i Noreg minkar, vi kasta 3 prosent mindre søppel i 2021 enn i 2020. Likevel er vi ikkje heilt nede på nivået som var før pandemien.

2021

  1. Markant auke i hushaldsavfall Artikkel 6. juli

    Hushalda har aldri kasta så mykje avfall som i korona-året 2020. Med 449 kilo per innbyggar vart rekorden frå 2014 på 441 kilo slått. Den totale mengda avfall frå hushalda i 2020 var på 2 418 tusen tonn – ein auke på 6 prosent frå året før.