Artiklar om trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

Artiklar, analysar og publikasjonar

2022

  1. 8 av 10 er medlem i et tros- eller livssynssamfunn Artikkel 1. september

    Medlemsmassen i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke øker, mens nedgangen i medlemmer i Den norske kirke fortsetter. Totalt sett er en stadig lavere andel av befolkningen tilknyttet et tros- eller livssynssamfunn.

2021

  1. Færre trus- og livssynssamfunn søkte om tilskot Artikkel 27. september

    I 2021 trådde den nye trussamfunnslova i kraft med strengare krav om medlemstal. Talet på trus- og livssynssamfunn som har søkt om offentleg stønad sank samanlikna med tidlegare år. Det er også færre medlemmer i 2021 enn i 2020.