Banner

Kommune

Voss (Vestland)

Areal

Kommunens totale areal
Ikon av soloppgang
Kommunens totale areal
2021
2 041,97
km²

Areal som det er bygget på


Fysisk nedbygd areal


Befolkningstetthet
ikon av folkemengde
Befolkningstetthet
2020
8
Innbyggere per km²

Andel som bor i tettsted¹
ikon av bygning
Andel som bor i tettsted¹
2020
61
%

¹Et tettsted er uavhengig av fylkes- og kommunegrenser, og betegner et område der det bor minst 200 personer og der det (med noen unntak) ikke er mer enn 50 meter mellom husene. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal.

Befolkning

Folketallet
ikon av to mennesker
Folketallet
3. kvartal 2021
15 854
innbyggere

Befolkningspyramide


Aldersfordeling


Fødte,Døde,Nettoflytting,Vekst i befolkningen siste kvartal

Endringer i befolkningen

ikon av baby
Fødte
2020
161
personer

ikon av kors
Døde
2020
150
personer

ikon av mennesker og hus
Nettoflytting
2020
37
personer

Ikon av stolpediagram
Vekst i befolkningen siste kvartal
3. kvartal 2021
-7
personer

Typer av husholdninger


Fordelingen av typer husholdninger i kommunen

Befolkning i 2030,Befolkning i 2050

Forventet utvikling

ikon av to voksne ett barn
Befolkning i 2030
2030
15 878
innbyggere

ikon av to voksne ett barn
Befolkning i 2050
2050
16 125
innbyggere

Arealbruk

Bebygd areal

Tall i km²


Bebygd areal

Ubebygd areal

Tall i km²


Ubebygd areal


Potensielt tilgjengelig strandsoneareal

Potensielt tilgjengelig strandsoneareal

Ikon av hus ved sjøen
2021
4 427
dekar

Bygninger i strandsonen


Bygninger i strandsonen

Andel med trygg tilgang til

Rekreasjonsareal
Ikon av vei i solnedgang
2020
41
%

Nærturterreng
Ikon av soloppgang
2020
37
%

Boliger

Antall boliger i kommunen
Ikon av flere bygninger
Antall boliger i kommunen
2021
8 540
boliger

Boligene i kommunen


Typer av boliger i kommunen

Nye boliger
ikon av bygning
Nye boliger
2020
36
boliger

Hytter

Fritidsboliger
ikon av bygning
Fritidsboliger
2020
3 516
hytter og andre fritidsboliger

Fritidsboliger i fritidsbyggområder


Fritidsboliger med og uten nære naboer

Et fritidsbyggområde er her et område med minst fem fritidsbygg, uten at det er mer enn 75 meter mellom husene. Hus i samlinger med fire eller færre regnes som enkeltstående.
Nye fritidsboliger
Ikon av bygning
Nye fritidsboliger
2020
35
hytter og andre fritidsboliger