Banner

Kommune

Uoppgitt (Uoppgitt)

Areal

Kommunens totale areal
Ikon av soloppgang
Kommunens totale areal
2021
Tall ikke tilgjengelig

Areal som det er bygget på


Fysisk nedbygd areal


Befolkningstetthet
ikon av folkemengde
Befolkningstetthet
2020
Tall ikke tilgjengelig

Andel som bor i tettsted¹
ikon av bygning
Andel som bor i tettsted¹
Tall ikke tilgjengelig

¹Et tettsted er uavhengig av fylkes- og kommunegrenser, og betegner et område der det bor minst 200 personer og der det (med noen unntak) ikke er mer enn 50 meter mellom husene. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal.

Befolkning

Folketallet
ikon av to mennesker
Folketallet
3. kvartal 2021
Tall ikke tilgjengelig

Befolkningspyramide


Aldersfordeling


Fødte,Døde,Nettoflytting,Vekst i befolkningen siste kvartal

Endringer i befolkningen

ikon av baby
Fødte
2020
Tall ikke tilgjengelig

ikon av kors
Døde
2020
Tall ikke tilgjengelig

ikon av mennesker og hus
Nettoflytting
2020
Tall ikke tilgjengelig

Ikon av stolpediagram
Vekst i befolkningen siste kvartal
3. kvartal 2021
Tall ikke tilgjengelig

Typer av husholdninger


Fordelingen av typer husholdninger i kommunen

Befolkning i 2030,Befolkning i 2050

Forventet utvikling

ikon av to voksne ett barn
Befolkning i 2030
Tall ikke tilgjengelig

ikon av to voksne ett barn
Befolkning i 2050
Tall ikke tilgjengelig

Arealbruk

Bebygd areal

Tall i km²


Bebygd areal

Ubebygd areal

Tall i km²


Ubebygd areal


Potensielt tilgjengelig strandsoneareal

Potensielt tilgjengelig strandsoneareal

Ikon av hus ved sjøen
Tall ikke tilgjengelig

Bygninger i strandsonen


Bygninger i strandsonen

Andel med trygg tilgang til

Rekreasjonsareal
Ikon av vei i solnedgang
2020
Tall ikke tilgjengelig

Nærturterreng
Ikon av soloppgang
2020
Tall ikke tilgjengelig

Boliger

Antall boliger i kommunen
Ikon av flere bygninger
Antall boliger i kommunen
2021
Tall ikke tilgjengelig

Boligene i kommunen


Typer av boliger i kommunen

Nye boliger
ikon av bygning
Nye boliger
2020
Tall ikke tilgjengelig

Hytter

Fritidsboliger
ikon av bygning
Fritidsboliger
2020
Tall ikke tilgjengelig

Fritidsboliger i fritidsbyggområder


Fritidsboliger med og uten nære naboer

Et fritidsbyggområde er her et område med minst fem fritidsbygg, uten at det er mer enn 75 meter mellom husene. Hus i samlinger med fire eller færre regnes som enkeltstående.
Nye fritidsboliger
Ikon av bygning
Nye fritidsboliger
2020
Tall ikke tilgjengelig