Banner

Kommune

Stranda (Møre og Romsdal)

Areal

Kommunens totale areal
Ikon av soloppgang
Kommunens totale areal
2023
865,86
km²
Areal som det er bygget på

Befolkningstetthet
ikon av folkemengde
Befolkningstetthet
2022
5
Innbyggere per km²
Andel som bor i tettsted¹
ikon av bygning
Andel som bor i tettsted¹
2022
71
%

¹Et tettsted er uavhengig av fylkes- og kommunegrenser, og betegner et område der det bor minst 200 personer og der det (med noen unntak) ikke er mer enn 50 meter mellom husene. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal.

Befolkning

Folketallet
ikon av to mennesker
Folketallet
2. kvartal 2023
4 407
innbyggere
Befolkningspyramide

Fødte,Døde,Nettoflytting,Vekst i befolkningen siste kvartal

Endringer i befolkningen

ikon av baby
Fødte
2022
34
personer
ikon av kors
Døde
2022
50
personer
ikon av mennesker og hus
Nettoflytting
2022
-32
personer
Ikon av stolpediagram
Vekst i befolkningen siste kvartal
2. kvartal 2023
-9
personer
Typer av husholdninger

Befolkning i 2030,Befolkning i 2050

Forventet utvikling

ikon av to voksne ett barn
Befolkning i 2030
2030
4 443
innbyggere
ikon av to voksne ett barn
Befolkning i 2050
2050
4 419
innbyggere

Arealbruk

Bebygd areal

Tall i km²

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/areal/statistikk/arealbruk-og-arealressurser
Ubebygd areal

Tall i km²

Potensielt tilgjengelig strandsoneareal

Potensielt tilgjengelig strandsoneareal

Ikon av hus ved sjøen
Strandsonen er området fra kysten og 100 meter inn i landet.
2023
9 896
dekar
Bygninger i strandsonen

Andel med trygg tilgang til

Rekreasjonsareal
Ikon av vei i solnedgang
Rekreasjonsareal er naturområder på minst 5 dekar i tettsteder eller som grenser til tettsteder. Parker og de fleste idrettsanlegg er også inkludert. For å nå et rekreasjonsareal trygt, må en kunne ferdes langs stier, gang- og sykkelveier eller bilveier med lite trafikk og lav fartsgrense. Det er også satt krav om hvor langt en er nødt til å gå for å ha tilgang: 200 meter.
2022
65
%
Nærturterreng
Ikon av soloppgang
Nærturterreng er store naturområder på minst 200 dekar i tettsteder eller som grenser til tettsteder. Parker og de fleste idrettsanlegg er også inkludert. For å nå et nærturterreng trygt, må en kunne ferdes langs stier, gang- og sykkelveier eller bilveier med lite trafikk og lav fartsgrense. Det er også satt krav om hvor langt en er nødt til å gå for å ha tilgang: 500 meter.
2022
68
%

Boliger

Antall boliger i kommunen
Ikon av flere bygninger
Antall boliger i kommunen
2023
2 532
boliger
Boligene i kommunen

Nye boliger
ikon av bygning
Nye boliger
2022
31
boliger

Hytter

Fritidsboliger
ikon av bygning
Fritidsboliger
2022
1 046
hytter og andre fritidsboliger
Fritidsboliger i fritidsbyggområder

Et fritidsbyggområde er her et område med minst fem fritidsbygg, uten at det er mer enn 75 meter mellom husene. Hus i samlinger med fire eller færre regnes som enkeltstående.
Nye fritidsboliger
Ikon av bygning
Nye fritidsboliger
2022
20
hytter og andre fritidsboliger