Banner

Kommune

Stranda (Møre og Romsdal)

Areal

Kommunens totale areal
Ikon av soloppgang
Kommunens totale areal
2022
865,87
km²
Areal som det er bygget på

Befolkningstetthet
ikon av folkemengde
Befolkningstetthet
2022
5
Innbyggere per km²
Andel som bor i tettsted¹
ikon av bygning
Andel som bor i tettsted¹
2021
71
%

¹Et tettsted er uavhengig av fylkes- og kommunegrenser, og betegner et område der det bor minst 200 personer og der det (med noen unntak) ikke er mer enn 50 meter mellom husene. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal.

Befolkning

Folketallet
ikon av to mennesker
Folketallet
2. kvartal 2022
4 463
innbyggere
Befolkningspyramide

Fødte,Døde,Nettoflytting,Vekst i befolkningen siste kvartal

Endringer i befolkningen

ikon av baby
Fødte
2021
30
personer
ikon av kors
Døde
2021
42
personer
ikon av mennesker og hus
Nettoflytting
Tall ikke tilgjengelig
Ikon av stolpediagram
Vekst i befolkningen siste kvartal
2. kvartal 2022
Tall ikke tilgjengelig
Typer av husholdninger

Befolkning i 2030,Befolkning i 2050

Forventet utvikling

ikon av to voksne ett barn
Befolkning i 2030
2030
4 443
innbyggere
ikon av to voksne ett barn
Befolkning i 2050
2050
4 419
innbyggere

Arealbruk

Bebygd areal

Tall i km²

Ubebygd areal

Tall i km²

Potensielt tilgjengelig strandsoneareal

Potensielt tilgjengelig strandsoneareal

Ikon av hus ved sjøen
2022
9 896
dekar
Bygninger i strandsonen

Andel med trygg tilgang til

Rekreasjonsareal
Ikon av vei i solnedgang
2020
66
%
Nærturterreng
Ikon av soloppgang
2020
67
%

Boliger

Antall boliger i kommunen
Ikon av flere bygninger
Antall boliger i kommunen
2022
2 472
boliger
Boligene i kommunen

Nye boliger
ikon av bygning
Nye boliger
2021
7
boliger

Hytter

Fritidsboliger
ikon av bygning
Fritidsboliger
2021
1 026
hytter og andre fritidsboliger
Fritidsboliger i fritidsbyggområder

Et fritidsbyggområde er her et område med minst fem fritidsbygg, uten at det er mer enn 75 meter mellom husene. Hus i samlinger med fire eller færre regnes som enkeltstående.
Nye fritidsboliger
Ikon av bygning
Nye fritidsboliger
2021
16
hytter og andre fritidsboliger