Banner

Kommune

Sør-Odal (Innlandet)

Areal

Kommunens totale areal
Ikon av soloppgang
Kommunens totale areal
2021
516,74
km²

Areal som det er bygget på


Fysisk nedbygd areal


Befolkningstetthet
ikon av folkemengde
Befolkningstetthet
2020
17
Innbyggere per km²

Andel som bor i tettsted¹
ikon av bygning
Andel som bor i tettsted¹
2020
39
%

¹Et tettsted er uavhengig av fylkes- og kommunegrenser, og betegner et område der det bor minst 200 personer og der det (med noen unntak) ikke er mer enn 50 meter mellom husene. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal.

Befolkning

Folketallet
ikon av to mennesker
Folketallet
3. kvartal 2021
7 979
innbyggere

Befolkningspyramide


Aldersfordeling


Fødte,Døde,Nettoflytting,Vekst i befolkningen siste kvartal

Endringer i befolkningen

ikon av baby
Fødte
2020
47
personer

ikon av kors
Døde
2020
69
personer

ikon av mennesker og hus
Nettoflytting
2020
32
personer

Ikon av stolpediagram
Vekst i befolkningen siste kvartal
3. kvartal 2021
2
personer

Typer av husholdninger


Fordelingen av typer husholdninger i kommunen

Befolkning i 2030,Befolkning i 2050

Forventet utvikling

ikon av to voksne ett barn
Befolkning i 2030
2030
8 166
innbyggere

ikon av to voksne ett barn
Befolkning i 2050
2050
8 487
innbyggere

Arealbruk

Bebygd areal

Tall i km²


Bebygd areal

Ubebygd areal

Tall i km²


Ubebygd areal


Potensielt tilgjengelig strandsoneareal

Potensielt tilgjengelig strandsoneareal

Ikon av hus ved sjøen
Tall ikke tilgjengelig

Bygninger i strandsonen


Bygninger i strandsonen

Andel med trygg tilgang til

Rekreasjonsareal
Ikon av vei i solnedgang
2020
64
%

Nærturterreng
Ikon av soloppgang
2020
77
%

Boliger

Antall boliger i kommunen
Ikon av flere bygninger
Antall boliger i kommunen
2021
4 104
boliger

Boligene i kommunen


Typer av boliger i kommunen

Nye boliger
ikon av bygning
Nye boliger
2020
40
boliger

Hytter

Fritidsboliger
ikon av bygning
Fritidsboliger
2020
633
hytter og andre fritidsboliger

Fritidsboliger i fritidsbyggområder


Fritidsboliger med og uten nære naboer

Et fritidsbyggområde er her et område med minst fem fritidsbygg, uten at det er mer enn 75 meter mellom husene. Hus i samlinger med fire eller færre regnes som enkeltstående.
Nye fritidsboliger
Ikon av bygning
Nye fritidsboliger
2020
6
hytter og andre fritidsboliger