Banner

Kommune

Lesja (Innlandet)

Noen data mangler

For kommuner som nylig har vært slått sammen vil dessverre en del tall og figurer ikke kunne vises. Dette vil rettes opp etter hvert som vi samler inn mer statistikk for de nye kommunene.

 

Areal¹Et tettsted er uavhengig av fylkes- og kommunegrenser, og betegner et område der det bor minst 200 personer og der det (med noen unntak) ikke er mer enn 50 meter mellom husene. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal.

Befolkning


Fremskrevet folketall er fra 2018, og oppgitte tall gjelder kommunene slik de var den gang. For kommuner som er sammenslått i regionreformen vil tallene ikke gi et riktig bilde.

Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

 

Arealbruk


Andel med trygg tilgang til


Boliger

Hytter

Et fritidsbyggområde er her et område med minst fem fritidsbygg, uten at det er mer enn 75 meter mellom husene. Hus i samlinger med fire eller færre regnes som enkeltstående.

Landbrukseiendommer