Banner

Kommune

Kristiansand (Agder)

Areal

Kommunens totale areal
Ikon av soloppgang
Kommunens totale areal
2021
644,61
km²

Befolkningstetthet
ikon av folkemengde
Befolkningstetthet
2020
183
Innbyggere per km²

Andel som bor i tettsted¹
ikon av bygning
Andel som bor i tettsted¹
2020
95
%

¹Et tettsted er uavhengig av fylkes- og kommunegrenser, og betegner et område der det bor minst 200 personer og der det (med noen unntak) ikke er mer enn 50 meter mellom husene. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal.

Befolkning

Folketallet
ikon av to mennesker
Folketallet
3. kvartal 2021
113 448
innbyggere

Aldersfordeling


Fødte,Døde,Nettoflytting,Vekst i befolkningen siste kvartal

Endringer i befolkningen

ikon av baby
Fødte
2020
1 124
personer

ikon av kors
Døde
2020
790
personer

ikon av mennesker og hus
Nettoflytting
2020
626
personer

Ikon av stolpediagram
Vekst i befolkningen siste kvartal
3. kvartal 2021
906
personer

Fordelingen av typer husholdninger i kommunen

Befolkning i 2030,Befolkning i 2050

Forventet utvikling

ikon av to voksne ett barn
Befolkning i 2030
2030
120 099
innbyggere

ikon av to voksne ett barn
Befolkning i 2050
2050
132 172
innbyggere

Arealbruk


Potensielt tilgjengelig strandsoneareal

Potensielt tilgjengelig strandsoneareal

Ikon av hus ved sjøen
2021
10 188
dekar

Andel med trygg tilgang til

Rekreasjonsareal
Ikon av vei i solnedgang
2020
75
%

Nærturterreng
Ikon av soloppgang
2020
56
%

Boliger

Antall boliger i kommunen
Ikon av flere bygninger
Antall boliger i kommunen
2021
52 115
boliger

Typer av boliger i kommunen

Nye boliger
ikon av bygning
Nye boliger
2020
816
boliger

Hytter

Fritidsboliger
ikon av bygning
Fritidsboliger
2020
3 517
hytter og andre fritidsboliger

Fritidsboliger med og uten nære naboer

Et fritidsbyggområde er her et område med minst fem fritidsbygg, uten at det er mer enn 75 meter mellom husene. Hus i samlinger med fire eller færre regnes som enkeltstående.
Nye fritidsboliger
Ikon av bygning
Nye fritidsboliger
2020
25
hytter og andre fritidsboliger