Banner

Kommune

Areal

Kommunens totale areal
Ikon av soloppgang
Kommunens totale areal
Tall ikke tilgjengelig
Befolkningstetthet
ikon av folkemengde
Befolkningstetthet
Tall ikke tilgjengelig
Andel som bor i tettsted¹
ikon av bygning
Andel som bor i tettsted¹
Tall ikke tilgjengelig

¹Et tettsted er uavhengig av fylkes- og kommunegrenser, og betegner et område der det bor minst 200 personer og der det (med noen unntak) ikke er mer enn 50 meter mellom husene. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal.

Befolkning

Folketallet
ikon av to mennesker
Folketallet
Tall ikke tilgjengelig
Fødte,Døde,Nettoflytting,Vekst i befolkningen siste kvartal

Endringer i befolkningen

ikon av baby
Fødte
Tall ikke tilgjengelig
ikon av kors
Døde
Tall ikke tilgjengelig
ikon av mennesker og hus
Nettoflytting
Tall ikke tilgjengelig
Ikon av stolpediagram
Vekst i befolkningen siste kvartal
Tall ikke tilgjengelig
Befolkning i 2030,Befolkning i 2050

Forventet utvikling

ikon av to voksne ett barn
Befolkning i 2030
Tall ikke tilgjengelig
ikon av to voksne ett barn
Befolkning i 2050
Tall ikke tilgjengelig

Arealbruk

Potensielt tilgjengelig strandsoneareal

Potensielt tilgjengelig strandsoneareal

Ikon av hus ved sjøen
Tall ikke tilgjengelig

Andel med trygg tilgang til

Rekreasjonsareal
Ikon av vei i solnedgang
Tall ikke tilgjengelig
Nærturterreng
Ikon av soloppgang
Tall ikke tilgjengelig

Boliger

Antall boliger i kommunen
Ikon av flere bygninger
Antall boliger i kommunen
Tall ikke tilgjengelig
Nye boliger
ikon av bygning
Nye boliger
Tall ikke tilgjengelig

Hytter

Fritidsboliger
ikon av bygning
Fritidsboliger
Tall ikke tilgjengelig
Nye fritidsboliger
Ikon av bygning
Nye fritidsboliger
Tall ikke tilgjengelig