Banner

Kommune

Indre Fosen (Trøndelag - Trööndelage)

Areal

Kommunens totale areal
Ikon av soloppgang
Kommunens totale areal
2021
1 095,98
km²

Befolkningstetthet
ikon av folkemengde
Befolkningstetthet
2020
10
Innbyggere per km²

Andel som bor i tettsted¹
ikon av bygning
Andel som bor i tettsted¹
2020
37
%

¹Et tettsted er uavhengig av fylkes- og kommunegrenser, og betegner et område der det bor minst 200 personer og der det (med noen unntak) ikke er mer enn 50 meter mellom husene. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal.

Befolkning

Folketallet
ikon av to mennesker
Folketallet
3. kvartal 2021
9 929
innbyggere

Aldersfordeling


Fødte,Døde,Nettoflytting,Vekst i befolkningen siste kvartal

Endringer i befolkningen

ikon av baby
Fødte
2020
76
personer

ikon av kors
Døde
2020
98
personer

ikon av mennesker og hus
Nettoflytting
2020
-114
personer

Ikon av stolpediagram
Vekst i befolkningen siste kvartal
3. kvartal 2021
3
personer

Fordelingen av typer husholdninger i kommunen

Befolkning i 2030,Befolkning i 2050

Forventet utvikling

ikon av to voksne ett barn
Befolkning i 2030
2030
10 011
innbyggere

ikon av to voksne ett barn
Befolkning i 2050
2050
9 943
innbyggere

Arealbruk


Potensielt tilgjengelig strandsoneareal

Potensielt tilgjengelig strandsoneareal

Ikon av hus ved sjøen
2021
8 520
dekar

Andel med trygg tilgang til

Rekreasjonsareal
Ikon av vei i solnedgang
2020
66
%

Nærturterreng
Ikon av soloppgang
2020
63
%

Boliger

Antall boliger i kommunen
Ikon av flere bygninger
Antall boliger i kommunen
2021
5 371
boliger

Typer av boliger i kommunen

Nye boliger
ikon av bygning
Nye boliger
2020
53
boliger

Hytter

Fritidsboliger
ikon av bygning
Fritidsboliger
2020
2 105
hytter og andre fritidsboliger

Fritidsboliger med og uten nære naboer

Et fritidsbyggområde er her et område med minst fem fritidsbygg, uten at det er mer enn 75 meter mellom husene. Hus i samlinger med fire eller færre regnes som enkeltstående.
Nye fritidsboliger
Ikon av bygning
Nye fritidsboliger
2020
5
hytter og andre fritidsboliger