Noen tall vises feil

På grunn av endring i kommune- og fylkesstruktur fra 1. januar 2024 vil tall publisert for 2024 midlertidig vises feil. Alle kommuner som tilhører et annet fylke i 2024 enn i 2023 er berørt. Det samme gjelder kommuner som har vært delt opp.

Banner

Kommune

Hyllestad (Vestland)

Areal

Kommunens totale areal
Ikon av soloppgang
Kommunens totale areal
2024
258,9
km²
Areal som det er bygget på

Befolkningstetthet
ikon av folkemengde
Befolkningstetthet
2024
5
Innbyggere per km²
Andel som bor i tettsted¹
ikon av bygning
Andel som bor i tettsted¹
2023
0
%

¹Et tettsted er uavhengig av fylkes- og kommunegrenser, og betegner et område der det bor minst 200 personer og der det (med noen unntak) ikke er mer enn 50 meter mellom husene. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal.

Befolkning

Folketallet
ikon av to mennesker
Folketallet
1. kvartal 2024
1 266
innbyggere
Befolkningspyramide

Fødte,Døde,Nettoflytting,Vekst i befolkningen siste kvartal

Endringer i befolkningen

ikon av baby
Fødte
2022
5
personer
ikon av kors
Døde
2022
21
personer
ikon av mennesker og hus
Nettoflytting
2022
-4
personer
Ikon av stolpediagram
Vekst i befolkningen siste kvartal
1. kvartal 2024
-2
personer
Typer av husholdninger

Befolkning i 2030,Befolkning i 2050

Forventet utvikling

ikon av to voksne ett barn
Befolkning i 2030
2030
1 278
innbyggere
ikon av to voksne ett barn
Befolkning i 2050
2050
1 294
innbyggere

Arealbruk

Bebygd areal

Tall i km²

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/areal/statistikk/arealbruk-og-arealressurser
Ubebygd areal

Tall i km²

Potensielt tilgjengelig strandsoneareal

Potensielt tilgjengelig strandsoneareal

Ikon av hus ved sjøen
Strandsonen er området fra kysten og 100 meter inn i landet.
2024
10 124
dekar
Bygninger i strandsonen

Andel med trygg tilgang til

Rekreasjonsareal
Ikon av vei i solnedgang
Rekreasjonsareal er naturområder på minst 5 dekar i tettsteder eller som grenser til tettsteder. Parker og de fleste idrettsanlegg er også inkludert. For å nå et rekreasjonsareal trygt, må en kunne ferdes langs stier, gang- og sykkelveier eller bilveier med lite trafikk og lav fartsgrense. Det er også satt krav om hvor langt en er nødt til å gå for å ha tilgang: 200 meter.
2022
0
%
Nærturterreng
Ikon av soloppgang
Nærturterreng er store naturområder på minst 200 dekar i tettsteder eller som grenser til tettsteder. Parker og de fleste idrettsanlegg er også inkludert. For å nå et nærturterreng trygt, må en kunne ferdes langs stier, gang- og sykkelveier eller bilveier med lite trafikk og lav fartsgrense. Det er også satt krav om hvor langt en er nødt til å gå for å ha tilgang: 500 meter.
2022
0
%

Boliger

Antall boliger i kommunen
Ikon av flere bygninger
Antall boliger i kommunen
2023
879
boliger
Boligene i kommunen

Nye boliger
ikon av bygning
Nye boliger
2023
2
boliger

Hytter

Fritidsboliger
ikon av bygning
Fritidsboliger
2023
285
hytter og andre fritidsboliger
Fritidsboliger i fritidsbyggområder

Et fritidsbyggområde er her et område med minst fem fritidsbygg, uten at det er mer enn 75 meter mellom husene. Hus i samlinger med fire eller færre regnes som enkeltstående.
Nye fritidsboliger
Ikon av bygning
Nye fritidsboliger
2023
5
hytter og andre fritidsboliger