Banner

Kommune

Høylandet (Trøndelag - Trööndelage)

Areal

Kommunens totale areal
Ikon av soloppgang
Kommunens totale areal
2022
754,67
km²

Areal som det er bygget på

Befolkningstetthet
ikon av folkemengde
Befolkningstetthet
2020
2
Innbyggere per km²
Andel som bor i tettsted¹
ikon av bygning
Andel som bor i tettsted¹
2020
27
%

¹Et tettsted er uavhengig av fylkes- og kommunegrenser, og betegner et område der det bor minst 200 personer og der det (med noen unntak) ikke er mer enn 50 meter mellom husene. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal.

Befolkning

Folketallet
ikon av to mennesker
Folketallet
3. kvartal 2021
1 195
innbyggere

Befolkningspyramide

Fødte,Døde,Nettoflytting,Vekst i befolkningen siste kvartal

Endringer i befolkningen

ikon av baby
Fødte
2020
11
personer
ikon av kors
Døde
2020
14
personer
ikon av mennesker og hus
Nettoflytting
2020
-13
personer
Ikon av stolpediagram
Vekst i befolkningen siste kvartal
3. kvartal 2021
-10
personer

Typer av husholdninger

Befolkning i 2030,Befolkning i 2050

Forventet utvikling

ikon av to voksne ett barn
Befolkning i 2030
2030
1 092
innbyggere
ikon av to voksne ett barn
Befolkning i 2050
2050
938
innbyggere

Arealbruk

Bebygd areal

Tall i km²

Ubebygd areal

Tall i km²

Potensielt tilgjengelig strandsoneareal

Potensielt tilgjengelig strandsoneareal

Ikon av hus ved sjøen
2021
1 213
dekar

Bygninger i strandsonen

Andel med trygg tilgang til

Rekreasjonsareal
Ikon av vei i solnedgang
2020
73
%
Nærturterreng
Ikon av soloppgang
2020
9
%

Boliger

Antall boliger i kommunen
Ikon av flere bygninger
Antall boliger i kommunen
2021
698
boliger

Boligene i kommunen

Nye boliger
ikon av bygning
Nye boliger
2020
2
boliger

Hytter

Fritidsboliger
ikon av bygning
Fritidsboliger
2020
248
hytter og andre fritidsboliger

Fritidsboliger i fritidsbyggområder

Et fritidsbyggområde er her et område med minst fem fritidsbygg, uten at det er mer enn 75 meter mellom husene. Hus i samlinger med fire eller færre regnes som enkeltstående.
Nye fritidsboliger
Ikon av bygning
Nye fritidsboliger
2020
3
hytter og andre fritidsboliger