Banner

Kommune

Areal

Kommunens totale areal
Ikon av soloppgang
Kommunens totale areal
Tall ikke tilgjengelig
Areal som det er bygget på

Befolkningstetthet
ikon av folkemengde
Befolkningstetthet
Tall ikke tilgjengelig
Andel som bor i tettsted¹
ikon av bygning
Andel som bor i tettsted¹
Tall ikke tilgjengelig

¹Et tettsted er uavhengig av fylkes- og kommunegrenser, og betegner et område der det bor minst 200 personer og der det (med noen unntak) ikke er mer enn 50 meter mellom husene. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal.

Befolkning

Folketallet
ikon av to mennesker
Folketallet
Tall ikke tilgjengelig
Befolkningspyramide

Fødte,Døde,Nettoflytting,Vekst i befolkningen siste kvartal

Endringer i befolkningen

ikon av baby
Fødte
Tall ikke tilgjengelig
ikon av kors
Døde
Tall ikke tilgjengelig
ikon av mennesker og hus
Nettoflytting
Tall ikke tilgjengelig
Ikon av stolpediagram
Vekst i befolkningen siste kvartal
Tall ikke tilgjengelig
Typer av husholdninger

Befolkning i 2030,Befolkning i 2050

Forventet utvikling

ikon av to voksne ett barn
Befolkning i 2030
Tall ikke tilgjengelig
ikon av to voksne ett barn
Befolkning i 2050
Tall ikke tilgjengelig

Arealbruk

Bebygd areal

Tall i km²

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/areal/statistikk/arealbruk-og-arealressurser
Ubebygd areal

Tall i km²

Potensielt tilgjengelig strandsoneareal

Potensielt tilgjengelig strandsoneareal

Ikon av hus ved sjøen
Strandsonen er området fra kysten og 100 meter inn i landet.
Tall ikke tilgjengelig
Bygninger i strandsonen

Andel med trygg tilgang til

Rekreasjonsareal
Ikon av vei i solnedgang
Rekreasjonsareal er naturområder på minst 5 dekar i tettsteder eller som grenser til tettsteder. Parker og de fleste idrettsanlegg er også inkludert. For å nå et rekreasjonsareal trygt, må en kunne ferdes langs stier, gang- og sykkelveier eller bilveier med lite trafikk og lav fartsgrense. Det er også satt krav om hvor langt en er nødt til å gå for å ha tilgang: 200 meter.
Tall ikke tilgjengelig
Nærturterreng
Ikon av soloppgang
Nærturterreng er store naturområder på minst 200 dekar i tettsteder eller som grenser til tettsteder. Parker og de fleste idrettsanlegg er også inkludert. For å nå et nærturterreng trygt, må en kunne ferdes langs stier, gang- og sykkelveier eller bilveier med lite trafikk og lav fartsgrense. Det er også satt krav om hvor langt en er nødt til å gå for å ha tilgang: 500 meter.
Tall ikke tilgjengelig

Boliger

Antall boliger i kommunen
Ikon av flere bygninger
Antall boliger i kommunen
Tall ikke tilgjengelig
Boligene i kommunen

Nye boliger
ikon av bygning
Nye boliger
Tall ikke tilgjengelig

Hytter

Fritidsboliger
ikon av bygning
Fritidsboliger
Tall ikke tilgjengelig
Fritidsboliger i fritidsbyggområder

Et fritidsbyggområde er her et område med minst fem fritidsbygg, uten at det er mer enn 75 meter mellom husene. Hus i samlinger med fire eller færre regnes som enkeltstående.
Nye fritidsboliger
Ikon av bygning
Nye fritidsboliger
Tall ikke tilgjengelig