Banner

Kommune

Bjørnafjorden (Vestland)

Areal

Kommunens totale areal
Befolkningstetthet

Andel som bor i tettsted¹

¹Et tettsted er uavhengig av fylkes- og kommunegrenser, og betegner et område der det bor minst 200 personer og der det (med noen unntak) ikke er mer enn 50 meter mellom husene. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal.

Befolkning

Folketallet
Fødte,Døde,Nettoflytting,Vekst i befolkningen siste kvartal
Befolkning i 2030,Befolkning i 2050

Arealbruk

Potensielt tilgjengelig strandsoneareal

Andel med trygg tilgang til

Rekreasjonsareal

Nærturterreng

Boliger

Antall boliger i kommunen
Nye boliger

Hytter

Fritidsboliger
Et fritidsbyggområde er her et område med minst fem fritidsbygg, uten at det er mer enn 75 meter mellom husene. Hus i samlinger med fire eller færre regnes som enkeltstående.
Nye fritidsboliger