I alt ble det felt 1 749 årskalver, 610 dyr på halvannet år, 1 501 eldre bukker og 1 792 eldre simler, viser statistikken over villreinjakt. I alt var det gitt tillatelse til å felle 24 615 villrein høsten 2021.

Figur 1. Antall tillatt felte og felte villrein

Flest villrein felt på Hardangervidda og i Reinheimen - Breheimen

På Hardanger vidda ble det gitt fellingstillatelse på 16 003 dyr i 2021, noe som er en økning på 11 019 dyr fra 2020. Kvoten ble kraftig satt opp da det er et mål å felle flest mulig dyr for å bekjempe skrantesjuke (CWD). Bare 1 983 dyr av kvoten ble felt, men det er 543 flere enn året før.

Reinheimen - Breheimen var i 2021 det villreinområdet som hadde det nest største utbytte. I alt ble det der felt 823 villrein, som er en økning på 344 dyr. Deretter fulgte Snøhetta med 601 felte dyr til tross for at det her var en nedgang på 117 felte dyr fra året før.

Figur 2. Felte villrein