Artiklar om sjøfiske etter laks og sjøaure

Artiklar, analysar og publikasjonar

2023

  1. Nytt rekordår for fangst av pukkellaks Artikkel 24. november

    I 2023 blei det for første gong fanga meir pukkellaks, både i tal fisk og vekt, enn atlantisk laks i norske fjordar. Det vart fanga til saman 183 tonn pukkellaks, ein auke på 112 tonn frå 2021. Samtidig gjekk fangsten av atlantisk laks ned med 21 tonn frå 134 tonn i 2022.

2022

  1. Liten laksefangst i sjøen Artikkel 25. november

    Det blei fiska 134 tonn laks i norske fjordar i 2022. Det er 37 prosent meir enn i botnåret 2021, men likevel den nest lågaste laksefangsten som er registrert.

2021

  1. 72 tonn pukkellaks fanga Artikkel 25. november

    Det blei fiska 38 900 pukkellaks på til saman 72 tonn i norske fjordar i den ordinære sesongen i 2021. Det er nær sju gonger meir enn i 2019.