Artiklar om sjøfiske etter laks og sjøaure

Artiklar, analysar og publikasjonar

2022

  1. Liten laksefangst i sjøen Artikkel 25. november

    Det blei fiska 134 tonn laks i norske fjordar i 2022. Det er 37 prosent meir enn i botnåret 2021, men likevel den nest lågaste laksefangsten som er registrert.

2021

  1. 72 tonn pukkellaks fanga Artikkel 25. november

    Det blei fiska 38 900 pukkellaks på til saman 72 tonn i norske fjordar i den ordinære sesongen i 2021. Det er nær sju gonger meir enn i 2019.