Publisert Tittel Åpne
26. november 2020 Mindre fangst i sjølaksefisket Artikkel
22. november 2019 Over 10 tonn uønska laks fiska Artikkel
22. november 2018 Største fangsten i sjølaksefisket på 10 år Artikkel
24. november 2017 Stor auke i sjølaksefisket i Nord-Trøndelag Artikkel
25. november 2016 Auka laksefangst i sjøen Artikkel