Artiklar om elvefiske

Artiklar, analysar og publikasjonar

2023

  1. Auka fangst av atlantisk laks Artikkel 27. januar

    Laksefiskarane tok opp 97 300 atlantisk laks frå dei norske elvane i 2022. Det er ein auke på 24 prosent frå året før. 28 prosent av laksen blei sleppt levande ut i elva igjen.

2022

  1. Tok meir pukkellaks enn vanleg laks i 2021 Artikkel 31. mai

    Om lag 65 000 laksefiskarar freista å overliste storlaksen i 2021. I alt blei 229 100 fisk drege på land i elvefiske etter laksefisk i 2021, og av det utgjorde atlantisk laks 78 200 fisk og pukkellaks 111 800 fisk.

  2. 191 tonn pukkellaks tatt i elvane Artikkel 28. januar

    I alt vart det avliva 416 tonn laksefisk i elvane i 2021. 191 tonn av dette var pukkellaks som dermed utgjorde 46 prosent av all avliva laksefisk.