Artiklar om elvefiske

Artiklar, analysar og publikasjonar

2024

 1. Redusert laksefangst i elvane Artikkel 26. januar

  Laksefiskarane tok opp 70 600 atlantisk laks frå dei norske elvane i 2023. Det er ein nedgang på 28 prosent frå året før. 27 prosent av laksen blei sleppt levande ut i elva igjen.

2023

 1. Auka fangst av atlantisk laks Artikkel 27. januar

  Laksefiskarane tok opp 97 300 atlantisk laks frå dei norske elvane i 2022. Det er ein auke på 24 prosent frå året før. 28 prosent av laksen blei sleppt levande ut i elva igjen.

2022

 1. Tok meir pukkellaks enn vanleg laks i 2021 Artikkel 31. mai

  Om lag 65 000 laksefiskarar freista å overliste storlaksen i 2021. I alt blei 229 100 fisk drege på land i elvefiske etter laksefisk i 2021, og av det utgjorde atlantisk laks 78 200 fisk og pukkellaks 111 800 fisk.

 2. 191 tonn pukkellaks tatt i elvane Artikkel 28. januar

  I alt vart det avliva 416 tonn laksefisk i elvane i 2021. 191 tonn av dette var pukkellaks som dermed utgjorde 46 prosent av all avliva laksefisk.