Næringsliv

Informasjon om undersøkelser og rapportering for privat næringsliv; foretak og virksomheter.

OKI - Omsetning, kostnader og investeringer i næringslivet

Skjemaet Omsetning, kostnader og investeringer i næringslivet 2017 (OKI) brukes til å hente inn statistikk som skal belyse den økonomiske aktiviteten i ulike næringer.

Ved å innhente opplysninger fra foretak (den juridiske enheten) og deres virksomheter (underenheter), får vi en unik mulighet til å beskrive utviklingen i det norske næringslivet både på geografisk nivå og etter næring.

 

OKI - Omsetning, kostnader og investeringer i næringslivet

Alle undersøkelser foretak

Vis kun undersøkelser som pågår

Kontakt