52569
52569
friartikkel
2012-01-18T15:49:00.000Z
no

Om Statistikkbanken

Hva kan du gjøre med den ferdige tabellen?

Publisert:

Oppdatert:

Hva kan du gjøre med den ferdige tabellen?
Her er tips om hvordan du kan skreddersy din egen tabell, lage grafiske fremstillinger, og hvordan du lagrer uttrekket eller spørringen til senere. 

Vis tabell - valg

Rotér tabell

Ved rotéring kan du med pil-ikonene endre hva som vises i rader og kolonner på tabellen.

Bruk ikonene for å rotére med eller mot klokka. Du kan klikke flere ganger.
 roter tabell manuelt

Med manuell rotéring kan du flytte variablene mellom forspalte og hode med høyre og venstre pil. Pil opp og ned sorterer rekkefølgen på variablene.  Et tips for å få en pivot-vennlig tabell er å flytte statistikkvariabel til Rader slik at bare tid står igjen i Kolonner.

Rediger og beregne

I nedtrekksmenyen er valgene:

 • Rotering
 • Vise kode og/eller tekst. I noen tabeller vises ikke koden, bl.a. tabeller for nasjonalregnskapet.
 • Summér
 • Prosenter

Lagre fil som

Marker filtypen du vil ha uttrekket i.  Har du valgt diagram kan du lagre figur som png.

Lagre spørring

Når du har laget din tabell eller diagram er det mulig å lagre spørringen som en lenke. Tabellen eller figuren vil få med utformingen  du har definert. Velger du fast eller rullerende tidspunkt sikrer du at du får oppdaterte tall.

lagre spørring - valg

Valget "Fast starttidspunkt og alle nyere perioder" vil fungere for de fleste. "Rullerende starttidspunkt" vil være mest aktuelt for nyeste tidspunkt eller korttidsstatistikker.

Når du lagrer spørringen får du en lenke du selv må ta vare på.  Har du valgt å lagre spørringen som et filformat vil lenken gå til en nedlastbar fil.

lenke til lagret spørring

Nytt september 2019: Du kan nå legge til et tillegg etter id'en på den lagrete spørringen. Dette endrer filformat eller lenker direkte til dine valg i valgskjermbildet, for eksempel:  https://www.ssb.no/statbank/sq/10007116?select

Du kan legge til:

 • .xlsx - gir Excel-fil
 • .xlsx_doublecolumn - gir Excel-fil med kode og tekst
 • .json_stat - gir JSON-stat-fil (versjon 1.2)
 • .relational_table – gir relasjonstabell eller matrise (txt). Egnet for pivotering i Excel
 • .html5_table – resultatet som HTML5 tabell
 • .csv_semicolon - semikolon separert csv-fil uten overskrift med desimal punktum
 • .csv_tabhead - gir tabulator separert csv-fil med overskrift og desimal
 • .px - resultat som som PX-fil
 • ?select - viser dine valg i valgskjermbildet

Vær oppmerksom på at det kan skje endringer i Statistikkbanktabellen, som sammenslåtte kommuner. For å få med slike endringer må du selv redigere den lagrete spørringen. Den oppdaterte spørringen får da ny adresse. En bug gjør at lagret spørring for tiden mangler støtte for CORS.

Lagret spørring er ikke ment for automatisering. Brukere som etterspør stor mengde av samme lagret spørring på kort tid ved publisering kl. 08.00, risikerer å få blokkert IP-adressen.

Vis tabell – og lag diagram

Du kan også lage grafer. Valget er godt skjult under "Vis tabell".

Vis tabell / figur

Velger du diagram vil en del av menyvalgene endres. I valget + Figurinnstillinger kan du bl.a. endre størrelse og sette tittel på figuren. På søylediagram kan du bruke knappene for rotering.

"Sorter tabell" gjør det mulig å sortere de ulike kolonnene stigende eller synkende. "Tabell visning2" sammen med rotering kan være hensiktsmessig ved eksport til andre programmer. 

API-spørring for denne tabellen

Valget "API-spørring for denne tabellen" vil gi JSON-kode og POST-url for uttrekket som er gjort. Det kan benyttes i API:Lag egne datasett

Lagret spørring er ikke ment for automatisering. Brukere som etterspør stor mengde av samme lagret spørring på kort tid ved publisering kl 0800, risikerer å få blokkert IP-adressen.

Kontakt