Metoder og dokumentasjon for helse

Artikler, analyser og publikasjoner


2021

Artikkel / 8. oktober 2021

Rusundersøkelsen 2021

Denne rapporten dokumenterer gjennomføringen av Rusundersøkelsen 2021. Statistisk sentralbyrå har gjennomført denne undersøkelsen årlig siden 2012.

Artikkel / 24. september 2021

Undersøkelse om vaksinasjonsprogrammet gratis HPV-vaksine

Høsten 2019 gjennomførte SSB en undersøkelse om vaksinasjonsprogrammet gratis HPV-vaksine, i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI).