Artiklar om sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Artiklar, analysar og publikasjonar

2023

  1. Sykehjem og hjemmetjenesten i Norge Artikkel 13. april

    Det bor omtrent 38 000 personer på sykehjem i Norge, hvorav tre av fire er 80 år eller eldre. Det er videre nærmere 70 000 personer over 80 år som mottar hjemmetjenester, mens 70 000 i samme aldersgruppe bruker aktiviserings- og servicetjenester.