Publisert Tittel Åpne
5. juli 2018 Innvandrerne sto for 1 av 6 årsverk innen omsorg Artikkel
6. april 2018 Fleire årsverk i omsorgstenesta Artikkel
15. mars 2018 Fleire brukarar, færre institusjonstenester Artikkel
7. desember 2017 Mest praktisk bistand til «yngre» brukere Artikkel
18. oktober 2017 Mer detaljert informasjon om kommunale omsorgstjenester Artikkel
3. juli 2017 Betydelige forskjeller i bruk av kommunale omsorgstjenester blant eldre Artikkel
26. juni 2017 Fleire brukarar, aukande bistandsbehov Artikkel