Publisert Tittel Åpne
15. april 2019 Vesentlig mer bruk av omsorgstjenester ved passerte 85 år Artikkel
22. mars 2019 Færre institusjonsplassar i omsorgstenesta Artikkel
15. mars 2019 Data om brukere av omsorgstjenester forsinket Artikkel
7. januar 2019 Eldre-utfordringen kan være større for mindre kommuner Artikkel
5. juli 2018 Innvandrerne sto for 1 av 6 årsverk innen omsorg Artikkel
6. april 2018 Fleire årsverk i omsorgstenesta Artikkel
15. mars 2018 Fleire brukarar, færre institusjonstenester Artikkel
7. desember 2017 Mest praktisk bistand til «yngre» brukere Artikkel
18. oktober 2017 Mer detaljert informasjon om kommunale omsorgstjenester Artikkel
26. juni 2017 Fleire brukarar, aukande bistandsbehov Artikkel