Publisert Tittel Åpne
15. april 2019 Vesentlig mer bruk av omsorgstjenester ved passerte 85 år Artikkel
22. mars 2019 Færre institusjonsplassar i omsorgstenesta Artikkel
15. mars 2019 Data om brukere av omsorgstjenester forsinket Artikkel
7. januar 2019 Eldre-utfordringen kan være større for mindre kommuner Artikkel
5. juli 2018 Innvandrerne sto for 1 av 6 årsverk innen omsorg Artikkel
6. april 2018 Fleire årsverk i omsorgstenesta Artikkel
15. mars 2018 Fleire brukarar, færre institusjonstenester Artikkel
7. desember 2017 Mest praktisk bistand til «yngre» brukere Artikkel
26. juni 2017 Fleire brukarar, aukande bistandsbehov Artikkel