Tabell 1. Hjelpestønadsmottakere i forhold til andre barn, 1-17 år. 2022. Prosent

Tabell 1. Hjelpestønadsmottakere i forhold til andre barn, 1-17 år. 2022. Prosent
Tabell 1. Hjelpestønadsmottakere i forhold til andre barn, 1-17 år. 2022. Prosent
1-5 år6-14 år15-17 år
Mottakere av hjelpestønad:
bor med både mor og far846655
bor uten far102228
bor uten mor146
Øvrige barn:
bor med både mor og far907666
bor uten far61519
bor uten mor147
Overvekt mottakere av hjelpestønad:
bor med både mor og far-6-10-11
bor uten far479
bor uten mor00-1
Standardtegn i tabeller