118927
118927
forskning
2012-12-18T07:00:00.000Z
no

Høy skilsmisserisiko blant likekjønnede par

Publisert:

Par i registrerte partnerskap og likekjønnede ekteskap har betydelig høyere skilsmisserisiko enn ulikekjønnede gifte par. Risikoen for brudd er aller størst blant kvinnepar. En kraftig økning i andelen likekjønnede par med minst ett felles barn, fra 6 prosent i 1993-2001 til 18 prosent i 2002-2010, har ikke endret skilsmisserisikoen blant likekjønnede.

Det viser forskningsarbeidet Divorce in Norwegian Same-sex Marriages 1993-2011 av Turid Noack, Kenneth Aarskaug Wiik og Ane Seierstad. Tidligere studier viser at felles barn gir mindre skilsmisserisiko for ulikekjønnede par. Forskerne har derfor hatt en hypotese om at den kraftige økningen av likekjønnede par med barn hadde redusert bruddrisikoen. Funnene bekreftet imidlertid ikke denne hypotesen.

Flere ekteskap, særlig mellom to kvinner

I Norge har likekjønnede par siden 1993 kunnet inngå samliv på linje med ekteskap. I årene 1993-2008 i form av registrerte partnerskap, og fra 2009 som ekteskap. Fram til 2011 har det vært en økning i antall inngåtte registrerte partnerskap og ekteskap, fra i gjennomsnitt 127 per år på 1990-tallet til rundt 260 de to siste årene. Til sammen er det registrert 3 524 registrerte partnerskap og ekteskap, tilsvarende mindre enn 1 prosent av alle ekteskap inngått i denne perioden. Mens det i de første årene var en overvekt av menn som formaliserte likekjønnede parforhold, har det siden 2006 vært en overvekt av kvinnepar.

Høyere skilsmisserisiko

22 prosent av de likekjønnede parene som ble formalisert i perioden 1993 til 2010 har endt med skilsmisse. En høyere andel av kvinneparene skiller seg sammenlignet med mannsparene. For eksempel var 26 prosent av kvinneparene skilt etter syv år, mot 20 prosent av mannsparene. Av dem som inngikk partnerskap i 1993 er nå 45 prosent av kvinneparene og 40 prosent av mannsparene skilt. Til sammenlikning er 31 prosent av de ulikekjønnede parene som giftet seg i 1993 nå skilt.

Flere med felles barn

Det har vært en kraftig økning i andelen likekjønnede par med barn. I perioden 1993-2001 var det bare 6 prosent av parene som hadde ett eller flere felles barn mot 18 prosent i perioden 2002-2010. Det er i første rekke kvinnepar som har felles barn, om lag tre av ti i den siste perioden.Forskerne finner at likekjønnede par har høyere skilsmisserisiko enn ulikekjønnede par selv om de har ett eller flere felles barn. Blant likekjønnede par har kvinneparene betydelig høyere skilsmisserisiko enn mannsparene, også hvis man kontrollerer for om de hadde felles barn, stebarn, parets gjennomsnittsalder, aldersdifferanse, utdanningsnivå, statsborgerskap, tidligere ekteskap og bosted.Les hele forskningsanalysen Divorce in Norwegian Same-sex Marriages 1993-2011Kontakt